Zon:Kopparklinten

Kopparklinten
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringTrollhättan, Västra Götaland, Sverige
Skapad2013-06-02
Kopparklinten på Turfgame.com

Kopparklinten är en turfzon i kommunen Trollhättan i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Kopparklinten är en utsiktsplats i Trollhättan på västra sidan om Göta älv. Zonen ligger i Älvrummets naturreservat.

Vägbeskrivning[redigera]

Den enklaste vägen är att ta stigen som startar i toppen av backen sett från Håjums kraftstation, annars går en besvärligare stig som startar vid kraftstationen.

Kopparklinten[redigera]

Från Kopparklinten har man utsikt över Trollhättan med Hunneberg i bakgrunden. Under andra världskriget fungerade utkiksplatsen som ett fäste för luftvärnskanoner för att kunna försvara Olidan mot ett eventuellt tyskt angrepp. Källa[1]

Älvrummets naturreservat[redigera]

Älvrummet är ett naturreservat i Naglums socken i Trollhättans kommun i Västra Götalands län. Reservatet är 61 hektar stort och skyddat sedan 2009. Det utgörs av dalgången som ramar in Göta älv och dess vattenfall. Älvrummet ligger i direkt anslutning till Trollhättans centrum och nås lätt från bl.a. Oscarsbron eller Kopparklinten. Älvrummet är en sprickdal med stora nivåskillnader mellan dalbotten och den högsta toppen, Kopparklinten. Industrialismen har medfört dramatiska förändringar av landskapet med byggnation av kanaler, slussar, kraftverk och industrier. Naturreservatet omfattar två delområden, ett öster och ett väster om älven. Öster om älven, i sluttningen ner mot Kärlekens stig, växer örtrik och högvuxen granskog som skapar en vildmarkskänsla. Granskogen övergår mot älven i hällmarker och strandhällar. I sluttningarna väster om älven finns öppna hällar, rasmarker och tvärbranter. Där finns även lundartad lövskog.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]