Zon:KronanZone

KronanZone
Kronanzone.jpg
Skansen Kronan, sommaren 2013. Foto: kiwi_kz7
Zontyp10.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2010-08-15
KuriosaFöre detta försvarsanläggning från slutet av 1600-talet
KronanZone på Turfgame.com


KronanZone är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en slottszon.

Placering[redigera]

Zonen ligger mitt på den öppna planen framför Skansen Kronan. Zonen kan tas med cykel eller till fots.

Vägbeskrivning[redigera]

Det är lätt att promenera eller cykla i området, då det finns bra gång och cykelstråk. Omgivningen är kuperad, och själva zonen ligger högt upp på ett berg, med brant väg eller trappor upp. Nås lättast från västra sidan, då det finns en väg upp, dock är motorfordon förbjudna. Buss- och spårvagnshållplats Prinsgatan är belägen ca 300 meter från zonen. Gatuparkering finns i området runt berget.

Sevärt[redigera]

Härlig utsikt och själva fästningen är väl värd ett besök, trots den branta backen upp på berget.

Skansen Kronan[redigera]

Skansen Kronan är en försvarsanläggning från slutet av 1600-talet på Risåsberget i Göteborg. Den är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935 och används i dag som festlokal, kafé samt för olika publika evenemang. Byggnaden reser sig 87 meter över havet, och är 33 meter hög. Skansen består av ett åttkantigt torn där varannan sida är smalare än de andra. Murarna av gråsten är sju meter tjocka. Den första våningen var avsedd för kanoner och den andra för eldvapen. Där finns nu fyrtio rundbågade gluggar i två horisontallinjer och mellan taklistkonsolerna av granit finns också en rad skottgluggar. På taket uppsattes 1697 en krona av trä, klädd med förgylld koppar, så stor att den kunde rymma tolv personer, utförd av bildhuggaren Marcus Jäger den äldre. Den ersattes vid en renovering 1738 med en krona av endast trä, men 1899 fick skansen åter en krona av förgylld koppar som denna gången rymde hela 14 personer och var tillverkad på Kiellerska Mekaniska Verkstaden. Den 12 juni 1806 blåste hela koppartaket av och först 1816 skickade Kungl. Maj:t "...892 RD 40 Sk.Banco, att användas till ett så beskaffadt tjäradt trädtak, i stället för det förut af koppar...". I en av murarna fanns en bågformig port, som ännu står på sin plats. Den fick år 1839 två stenlejon som prydnad, då Kungsporten revs ner. Tornet är uppfört i fyra våningar med kanonsalar eller kasematter i de två mellersta. Översta våningen försågs med skottgluggar för infanteri, och i nedervåningen blev det krutmagasin, logement och en ugn att tillverka kanonkulor i. Mellan skansen och huvudfästningen - staden inom vallgraven, gick en kaponjär, en förbindelsegång med försvarsverk och vattengrav på båda sidor. Den stod färdig 1692, och förbindelser fanns då mellan Skansen Kronan och bastionen Christina Regina, varifrån en underjordisk gång ledde till bastionen på Lilla Otterhällan. Kring Skansen Kronan anlades 1912 Skansparken, med en yta av cirka 2 hektar. Det var genom en utdelning av 130 000 kronor ur Charles Felix Lindbergs donationsfond som parken kom till. Till vänster om uppgången till tornets översta våning finns en en portalsten som kommer från Borgerskapets kasern. Den bär följande inskriptionen:
CASERNE
UNDER
KONUNG GUSTAF IV ADOLPH:S
REGERING
PÅ BORGERSKAPETS BEKOSTNAD
UPPFÖRD
ÅR 1798
På en lodrät häll i bergklacken omedelbart norr om tornet är Oscar II:s namnteckning inhuggen, vilken han skrev vid ett besök på platsen söndagen den 3 september 1905.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]