Zon:Kviberg

Kviberg
Zon Kviberg-01.jpg
Kvibergs marknad. Foto: Raggmunken
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Asfalt
Skapad2018-03-04
Kviberg på Turfgame.com


Kviberg är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

I grässlänten norr om Pjäshallen vid Kvibergs kaserner, i stadsdelen Kviberg, i nordöstra delen av Göteborg.

Kvibergs kaserner[redigera]

Kvibergs kaserner är ett antal före detta militära kaserner och andra byggnader i stadsdelen Kviberg i Göteborg. Kasernerna var militärförläggning från 1895 till 1994 och ingick i dåvarande kasernområdet i Kviberg. Området används numera för allmänna aktiviteter som idrott och rekreation och i anläggningen finns restaurang, museum, marknad och kontor. De är byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen sedan 1 januari 1996. Hela miljön har ett stort både militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Det gamla kasernområdet med byggnader i de centrala delarna av Kvibergsområdet förklarades redan 1971, som statligt byggnadsminne och enstaka byggnader i områdets yttre del ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram. Kvibergs Kaserner med tillhörande byggnader ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Higab sedan 1996.

Idag har Kvibergsområdet inriktning på idrott, föreningsliv och kultur och hyser en mängd verksamheter. När Lv 6 flyttades genom försvarsbeslutet 1992 köpte Göteborgs kommun området av Fortifikationsverket. På platsen finns idag kommunal förvaltning, bostäder, småföretag, föreningslokaler och annan verksamhet. Regementsmuseet Kvibergs museum finns också inom området, liksom Kvibergs marknad i de före detta stallbyggnaderna.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]