Zon:Laxforsen

Laxforsen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagSkogsmark
Skapad2015-09-05
Laxforsen på Turfgame.com

Laxforsen är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Vid ett vattenfall i Lärjeån söder om Bollplansgatan i stadsdelen Hjällbo i nordöstra Göteborg.

Lärjeån[redigera]

Lärjeån är den å som gett före detta stadsdelen Lärjedalen i Göteborg dess namn. Den börjar norr om Gråbo i Lerums kommun och mynnar ut i Göta älv vid Lärjeholm. Längs ån löper länsväg 190, som i Linnarhult går på Linnarhultsbron över ån.

Dalgången runt Lärjeån omfattar cirka 29 kvadratkilometer. Mitt i dalen löper den naturligt meandrande Lärjeån, som skurit sig ner genom områdets stora lersediment. Ån flyter genom en sprickdalgång som går från en rullstensås mellan Gråbo och Mjörn i öster till utloppet i Göta älv i väster. Området är en gammal fjorddal, och havet har avsatt lager av lera upp till en tjocklek av 70 meter. Därefter har området (genom landhöjningen efter senaste istiden) höjt sig över havet. Under årtusendena sedan istidens slut har Lärjeån skurit sig ner genom de lätteroderade lersedimenten. Resultatet har längs med ån blivit ett ravin- och meanderlandskap som skiljer ut sig mot den i övrigt jämna lerplatån.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]