Zon:LoveBridge

LoveBridge
Lovebridge1.jpg
LoveBridge, Trollhättan
Zontyp09.png
Innehåll
PlaceringTrollhättan, Västra Götaland, Sverige
UnderlagTrä
Skapad2012-10-29
KuriosaEn av de första zonerna som kom i Trollhättan.
LoveBridge på Turfgame.com


LoveBridge är en turfzon i kommunen Trollhättan i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Zonen har fått första delen av sitt namn från den pittoreska vandringsleden Kärlekens stig.

Placering[redigera]

På hängbron, som är en gångbron, över Flottbergsströmmen i Göta älv utmed Kärlekens stig i sydvästra delen av Trollhättan. Zonen ligger i Älvrummets naturreservat.

Älvrummets naturreservat[redigera]

Älvrummet är ett naturreservat i Naglums socken i Trollhättans kommun i Västra Götalands län. Reservatet är 61 hektar stort och skyddat sedan 2009. Det utgörs av dalgången som ramar in Göta älv och dess vattenfall. Älvrummet ligger i direkt anslutning till Trollhättans centrum och nås lätt från bl.a. Oscarsbron eller Kopparklinten. Älvrummet är en sprickdal med stora nivåskillnader mellan dalbotten och den högsta toppen, Kopparklinten. Industrialismen har medfört dramatiska förändringar av landskapet med byggnation av kanaler, slussar, kraftverk och industrier. Naturreservatet omfattar två delområden, ett öster och ett väster om älven. Öster om älven, i sluttningen ner mot Kärlekens stig, växer örtrik och högvuxen granskog som skapar en vildmarkskänsla. Granskogen övergår mot älven i hällmarker och strandhällar. I sluttningarna väster om älven finns öppna hällar, rasmarker och tvärbranter. Där finns även lundartad lövskog.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]