Zon:LundsbrunnStn

LundsbrunnStn
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGötene, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus
Skapad2020-02-14
LundsbrunnStn på Turfgame.com


LundsbrunnStn är en turfzon i kommunen Götene i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På Lundsbrunns station, som är en station på museijärnvägen Skara-Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ), i centrala Lundsbrunn, ca 6 km söder om Götene.

Skara–Lundsbrunns Järnvägar[redigera]

Skara-Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ) är en 12 kilometer lång smalspårig, 891 mm, museijärnväg i Västergötland som drivs av en ideell förening. Samlingarna har utökats efter det första loket och består av ytterligare ett ånglok VGJ 4 i drift. Det finns diesellok, rälsbussar, personvagnar och godsvagnar som används i trafiken eller är uppställda vid Skara Järnvägsmuseum i det gamla rundlokstallet. Föreningen Skara-Lundsbrunns Järnvägars trafikerar sträckan Skara–Lundsbrunn under juni-september.

Lundsbrunn[redigera]

Lundsbrunn är en tätort i Götene kommun i Västergötland, belägen cirka 12 kilometer norr om Skara, nära väg E20. Vid Lundsbrunn finns en källa, Odenskälla, som i början av 1700-talet fick medicinsk användning, och i början av 1800-talet började den radioaktiva järnkällan användas som hälsobrunn. Genom donation av greve G. Piper inrättades 1817 ett lasarett vid brunnen. Lundsbrunn som kurort har anor från 1890. Ortnamnet är känt sedan 1807 och är bildat av bebyggelsenamnet Lund i Ledsjö socken och hälsobrunnen. 1887 fick Lundsbrunn järnvägsförbindelse via Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg som ännu finns kvar i form av en museijärnväg, Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Orten ligger i tre socknar, Ova socken, Skälvums socken och Ledsjö socken.

Andra zoner i Lundsbrunn[redigera]

Externa länkar[redigera]