Zon:LvSex

LvSex
Zon LvSex-01.jpg
LvSex, Göteborg. Foto: EmmyCyber
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagCykelbana, Gräs
Skapad2012-08-22
LvSex på Turfgame.com

LvSex är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon finns på gång- och cykelbanan och gräsytan framför Kvibergs kaserner, det som en gång var Lv 6, utmed Kvibergsvägen, i stadsdelen Kviberg, i nordöstra delen av Göteborg.

Kvibergs kaserner[redigera]

Kvibergs kaserner är ett antal före detta militära kaserner och andra byggnader i stadsdelen Kviberg i Göteborg. Kasernerna var militärförläggning från 1895 till 1994 och ingick i dåvarande kasernområdet i Kviberg. Området används numera för allmänna aktiviteter som idrott och rekreation och i anläggningen finns restaurang, museum, marknad och kontor. De är byggnadsminnen enligt Kulturmiljölagen sedan 1 januari 1996. Hela miljön har ett stort både militärhistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Det gamla kasernområdet med byggnader i de centrala delarna av Kvibergsområdet förklarades redan 1971, som statligt byggnadsminne och enstaka byggnader i områdets yttre del ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram. Kvibergs Kaserner med tillhörande byggnader ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Higab sedan 1996.

Idag har Kvibergsområdet inriktning på idrott, föreningsliv och kultur och hyser en mängd verksamheter. När Lv 6 flyttades genom försvarsbeslutet 1992 köpte Göteborgs kommun området av Fortifikationsverket. På platsen finns idag kommunal förvaltning, bostäder, småföretag, föreningslokaler och annan verksamhet. Regementsmuseet Kvibergs museum finns också inom området, liksom Kvibergs marknad i de före detta stallbyggnaderna.

Zonens Issues[redigera]

  • 2016-05-11 Issue #4337 insänd av HappyF med rubriken: Flytta zonen så att den blir nåbar från cykelbana.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]