Zon:Malmbastion

Malmbastion
Malmbastion3.jpg
Zonen Malmbastion i Malmö. Foto: Kartmannen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringMalmö, Skåne, Sverige
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2010-12-22
Malmbastion på Turfgame.com


Malmbastion är en turfzon i kommunen Malmö i regionen Skåne i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon finns i mitten av Bastionen Uppsala, i Gamla stadens park, i centrala Malmö.

Vägbeskrivning[redigera]

Bastionen Uppsala ligger mellan Norra Vallgatan och Östra Hamnkanalen, inte långt från Malmö centralstation. Närmsta busshållplats är Malmö Caroli vid Östergatan, där stannar linje 3.

Sevärt[redigera]

Bastionen Uppsala är, tillsammans med bastionen Vänersborg och Östra Hamnkanalen, rester efter de försvarsanläggningar som anlades under åren 1672 till 1675. Befästningsarbetena var emellertid inte färdigställda. Med avbrott för krigen 1675–1679, fortsatte arbetena fram till år 1697, då de planerade arbetena i stort sett fullbordades.[1]

Platsen[redigera]

En till större delen gräsbeväxt yta med inslag av träd och anlagda planteringar, genomkorsad av grusbelagda gångvägar

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]