Zon:MastZone

MastZone
MastZone.jpg
MastZone ligger precis norr om Masthuggskyrkan, januari 2014. Foto: kiwi_kz7
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagAsfalt, Gräs, Berg
Skapad2010-09-02
KuriosaLars "Kurt Olsson" Brandeby begravdes i den fullsatta kyrkan den 12 december 2011.
MastZone på Turfgame.com

MastZone är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en helig zon.

Placering[redigera]

Zonen ligger på den norra sidan om Masthuggskyrkan på en asfalterad gångväg ned för berget. Zonen breder ut sig över gräs och bergsknallar, förutom själva gångvägen.

Vägbeskrivning[redigera]

Det är backigt i området, sista kvarteren fram till zonen är det vanliga asfalterade gator med trottoarer, så särskild cykelbana saknas. Busshållplats Fjällskolan är belägen ca 300 meter från zonen. Gatuparkering i området samt besöksparkering vid kyrkan.

Sevärt[redigera]

Det är en underbar utsikt från zonen ut mot hamnen i väster och in mot staden.

Masthuggskyrkan[redigera]

Masthuggskyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör Masthuggs församling i Göteborgs stift. Den ligger i stadsdelen Stigberget i Göteborgs kommun. Kyrkan har en mycket framträdande placering på berget och är en av stadens stora sevärdheter. "Masthuggskyrkan är en av de mest urgöteborgska byggnaderna". Kyrkan rymmer 1 050 personer, varav 250 på läktarna.

Kyrkorummet utgörs av ett treskeppigt långhus, som i öster vidgar sig i ett transept, samt avslutas i ett trigonalt avslutat kor. Denna tresidiga avslutning är endast synlig utvändigt, då själva koret med en mur är rakt avslutat invändigt. I rummet bakom koret står en altarorgel. Huvudingången är belägen vid den västligaste delen av långhusets norra vägg. Kyrktornet är 60 meter högt (samma som Tyska kyrkans), med 11 meters sidor. Högst upp sitter det en tupp, 127 meter över havet. Grund- och källarmurar samt vissa andra delar, såsom korsockeln och sakristian består av natursten. I byggnadsbeskrivningen heter det, att denna sten skall "...vara föga kullrig obearbetad fält- eller kullersten tagen ur stenröse på land eller vid insjö men icke från hafsstrand. Stenen skall hufvudsakligen vara af mörk färg, grå, svart, violett och röd och läggas i kalkbruk. Dess storlek får mycket variera och de största stenarna få vara så stora som hälst". Fasaderna är för övrigt av handslaget, rött munktegel från Börringe tegelbruk med de ovanligt stora måtten 9,5 x 14,5 x 30 centimeter. Yttertaket av armerad betong är täckt med munks- och nunnetegel från Slottsmöllan. Tornspiran är en järnkonstruktion och täckt med kopparplåt. Innertaket är av timmer och inre murytor av vitkalkat tegel. Hanbjälkar och pelare har skurna ornamentslingor. Golv, socklar, pelarkapitäl och baser är av grå kalksten. Kronorna är utförda i smidesjärn och prydda med drakhuvuden.

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]