Zon:NorumsHolme

NorumsHolme
NorumsHolme.jpg
Holmen sedd från fastlandet.
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringStenungsund, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Klippor
Skapad2014-03-02
KuriosaEn zon som det är bra att inte ha hästrädsla på.
NorumsHolme på Turfgame.com

NorumsHolme är en turfzon i kommunen Stenungsund i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Zonen är placerad på ett berg på Norums holme - en ö som är ihopsatt med fastlandet med en cementpir och ligger utanför Norumsåns mynning, strax söder om Strandnorum, i sydligaste delen av Stenungsund. När det är riktigt högt vatten behövs stövlar för att komma till holmen.

Vägbeskrivning[redigera]

För att komma till zonen tar du dig till Kullens Handelsträdgård och följer sedan grusvägen som går bakom affären tills det kommer en grind. Du får gå igenom grinden för att sedan ta dig längs stigen som rundar huset. Finns även en skylt om Hakefjorden. I hagen finns ibland hästar så kom ihåg att stänga grinden efter dig. Zonen ligger uppe på ett berg på holmen och nås enklare om du rundar det på höger sida och tar dig upp från havssidan.

Tillgänglighet[redigera]

Inget för rullstolsburna eller på annat sätt funktionshindrade då det är rätt brant.

Norums holme[redigera]

Norums holme är en riktig pärla på bekvämt cykelavstånd från centrum. På och kring ön finns både rastande vadare och sällsynta kulturväxter.

För den fågelintresserade är Norums holme väl värd ett besök under höst och vinter. Från holmen har man god utsikt över Hakefjorden, samt grundområdena utanför Strandnorum och Bärby. Under hösten samlas en mängd simfåglar här. Främst märks större mängder av knölsvan, gräsand, knipa och småskrak, men genom åren har de flesta av Skandinaviens andfåglar noterats i området. Från och med mitten av juli rastar mycket vadare utmed de långgrunda stränderna på holmens insida. Bland vadarna märks framför allt kärrsnäppa, större strandpipare, kustsnäppa, gluttsnäppa, rödbena och tofsvipa. Som mest rastande vadare hittar man efter en period med lite sämre väder.

På fastlandets strandängar och ute på holmen rastar mycket flyttande fågel. I augusti förekommer bl a gulärla i mycket riklig mängd, under september märks framför allt piplärkor. Rovfåglar dras till området under höst och vinter. Tornfalk, fiskgjuse och duvhök ses regelbundet.

Till slut; glöm inte att Allemansrätten även är en skyldighet. Plocka därför inga växter och glöm inte att stänga grinden efter dig. Varken markägaren eller handelsträdgården skulle uppskatta om tjurarna hamnade på fel sida staketet.

Stenungsundskustens naturreservat[redigera]

Stenungsundskusten är ett naturvårdsområde i Jörlanda och Norums socknar i Stenungsunds kommun i Bohuslän.

Området är skyddat sedan 1988 och omfattar 1 820 hektar. Stenungsundskusten utgör kustvatten- och strandområden från Stenungsön och Tjörnbron i norr till Timmervik och kommungränsen mot Kungälv i söder. Således omfattar det Hakefjordens nordöstra delar. Hela området omfattas av naturvårdsområdet Stenungssundskusten och i söder ingår även naturreservatet Ramsön med Keholmen. I öster ligger Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda.

De marina delarna av område domineras av grunda bottnar företrädesvis av sand eller lera. Klippor och hårda bottnar förekommer genom inslag av skär och öar i kustområdet. Strandområdena utgörs mest av salta strandängar och betesmarker. De grunda bottnarna i vattenområdet har stor betydelse för växt- och djurliv. De utgör lek- och uppväxtområde för ett många fiskarter som även har betydelse för det kommersiella fisket. Havsområdena övergår på land dels till betade ängar dels till ett klipplandskap. Under vår och höst utgör de grunda vattenområdena med närbelägna strandängar viktiga rastplatser för flyttande vadare och sjöfågelarter. För många fågelarter utgör området häcknings- och näringsplatser.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och förvaltas av Stenungsunds kommun.

Bildgalleri[redigera]

PanoramaNorumsHolme.jpg NorumsHolme-pir.jpg

Externa länkar[redigera]