Zon:Peneplan

Peneplan
Peneplan1.jpg
Peneplan, Trollhättan
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringTrollhättan, Västra Götaland, Sverige
UnderlagSten
Skapad2014-03-09
Peneplan på Turfgame.com


Peneplan är en turfzon i kommunen Trollhättan i regionen Västra Götaland i Sverige. Zonen är belägen i landskapet Västergötland.

Placering[redigera]

Zonen finns i Eriksroparken i Eriksro i stadsdelen Skoftebyn i södra delen av Trollhättan.

Platsen[redigera]

En platt stenyta som utgör en del av det så kallade Subkambriska peneplanet, en flack urbergsyta, ett så kallat peneplan, som täcker stora delar av Sverige, Finland, Norge och nordvästra Ryssland. Peneplanet bildades genom erosion i Neoproterozoisk tid. Rester av ovanliggande sedimentära bergarter av kambrisk ålder visar att peneplanet översvämmades av ett grunt hav under tidig Paleozoikum. Erosion har till stor del frilagt peneplanet från sedimenttäcket i Sveriges fastland. Mot öst lutar peneplanet in under Kambriska och andra Paleozoiska bergarter som finns i Östersjön och Baltikum. De frilagda delarna av peneplanet är extremt flacka med höjdskillnader under 20 meter.

Slättbergens naturreservat[redigera]

Naturvårdsområdet består av tre områden, Eriksroparken, Hjortmossen och Sandhem-Halvorstorp, med så kallade slättberg. Dessa är urbergshällar som är helt platta på ovansidan. Eriksroparken ligger i stadsdelen Skoftebyn. Området är en tämligen opåverkad oas i ett tätt bebyggt villaområde. Vegetationen består av tall med inslag av gran, björk och rönn.

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]