Zon:Ramshulan

Ramshulan
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringBorås, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2016-11-05
KuriosaZonen hette tidigare Ramsulan
Ramshulan på Turfgame.com


Ramshulan är en turfzon i kommunen Borås i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon ligger cirka 200 meter norr om den gamla gården Ramshulan, i Rya åsars naturreservat, i norra delen av Borås.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Almenäsvägen ta vänster mot Björbostugan. Passera uppfarten till stugan och fortsätt upp för backen till parkeringen på vänster sida. Härifrån går det vandringsled fram till zonen. (ca. 300 m). Från Almenäsvägen är det cirka 700 meter fågelvägen med en höjdskillnad på cirka 90 meter till zonen.

Rya åsar[redigera]

Rya åsar är ett naturreservat i Borås kommun i Västra Götalands län.

Reservatet har en omväxlande natur och är beläget strax nordväst om staden Borås. Det är cirka 550 hektar stort och skyddat sedan 2001. Där finns landskap med lövskog, barrskog och kulturmarker. Eken är områdets karaktärsträd men det finns även hasselskog, alkärr och lindskog. Där kan man hitta dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd. I lövskogen finns ett rikt fågelliv, med nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka.

I reservatet finns även många kulturspår såsom röjningsrösen, stenmurar och lämningar efter bebyggelse.

Området har över 20 kilometer markerade stigar och vandringsleder. Större delen av Linnémarschens bansträckning går till exempel i området. Vid Grönbo finns en välbevarad hålväg som Carl von Linné använde sig av på sin resa genom Västergötland år 1746. I Rya åsar ligger även Ryssby Klint, en rogivande höjd med utsikt över Borås stad. För den som vill övernatta i det fria finns ett vindskydd vid Fjällsjön. Förhistoriska gravar, bebyggelselämningar, odlingsrösen och fornåkrar visar att det bott människor på Rya åsar sedan urminnes tider. I lövskogen vid Björbo hage kan man skönja gamla, terrasserade åkerytor.

Zonens Issues[redigera]

  • 2017-08-15 Issue #6557 insänd av Gor med rubriken: Ramsulan -> Ramshulan.

Externa länkar[redigera]