Zon:ResidensBD

ResidensBD
Zon ResidensBD-01.jpg
Länsresidenset, Luleå. Foto: Celtikcross
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringLuleå, Norrbotten, Sverige
UnderlagPark
Skapad2015-04-30
KuriosaSveriges enda länsresidens byggd i trä.
ResidensBD på Turfgame.com

ResidensBD är en turfzon i kommunen Luleå i regionen Norrbotten i Sverige.

Placering[redigera]

Zonen ligger en liten bit in på en gångstig som leder till baksidan av residensbyggnaden. Om man går stigen i andra riktningen, mot vattnet, så kommer man istället till Residensbryggan.

Residenset[redigera]

Residenset är en gul byggnad vid Residensgatan i Luleå, som inrymmer bostads- och representationslokaler för landshövdingen i Norrbottens län. Byggnaden förvaltas av Statens fastighetsverk och är byggnadsminne sedan 1935. Fastigheten uppfördes 1852 och är Sveriges enda länsresidens byggt i trä. Den ritades av arkitekten Ludwig Hawerman, är uppförd i två våningar i liggande timmer. En ombyggnad 1922 förändrade den ursprungliga fasaden. Den senaste restaureringen ägde rum i slutet av 1900-talet.

BD i zonens namn står för länsbokstäverna för Norrbottens län.

Zonens Issues[redigera]

  • 2015-05-10 Issue #2846 insänd av NSG_turf med rubriken: Namnförslag ResidensBD - det nuvarande namnet är en felstavning. Zonen hette tidigare Residentet.

Externa länkar[redigera]