Zon:Ringlinien

Ringlinien
Zon Ringlinien-01.jpg
Ågången och Gullbergsån. Foto: Qwicke
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagCykelbana
Skapad2016-08-05
KuriosaZonen hette tidigare Ringlinjen
Ringlinien på Turfgame.com


Ringlinien är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon finns på gång- och cykelbanan Ågången mellan Gårdahallen och Gullbergsån, i stadsdelen Gårda, i östra delen av centrala Göteborg.

Gårdahallen[redigera]

Gårdahallen är en spårvagnshallJ. Sigfrid Edströms gata i kvarteret Södra Venus i stadsdelen Gårda i Göteborg, som används av Spårvägssällskapet Ringlinien och inrymmer Göteborgs veteranspårvagnar och bussar samt övriga samlingar. Vagnhallen byggdes 1930 som komplement till den 1986 rivna Vagnhallen Stampen som låg några hundra meter västerut på andra sidan Gullbergsån. 1989 flyttade Spårvägssällskapet Ringlinien in och efter en motion i Göteborgs kommunfullmäktige 1995 beslutades att hallen skulle bevaras som vagnhall för den historiska vagnparken. Hallen är ungefär 90 meter lång och har 8 spår. Idag är endast spår 7 och 8 genomgående med möjlighet till in eller utfart i norr och söder.

Spårvägssällskapet Ringlinien[redigera]

Spårvägssällskapet Ringlinien (SSR) är en ideell förening i Göteborg som aktivt satsar på att bevara lokaltrafikens historia. I stadgarna står det att man skall bevara kunskapen om lokaltrafiken och dess historia, samt bevara olika fordon såsom spårvagnar och bussar som har ett historiskt intresse. Sällskapet grundades 1981 och har sedan dess bedrivit spårvagnstrafik med veteranspårvagnar på Lisebergslinjen i centrala Göteborg varje sommar och - sedan år 2000 - även vintertid i jultrafiken på Lisebergslinjen. Abonnerade turer med föreningens vagnar företas under hela året. Innan sällskapet började med trafik till Liseberg företogs trafik till Slottsskogen, men man fann snart att trafik till Liseberg var mer lönsamt och passade bättre med stadens ordinarie spårvagnstrafik. Ringlinien är det ursprungliga namnet på en ringlinje som närmast liknade en åtta i Göteborgs forna spårvägsystem. Denna ringlinje trafikerades av linjerna 1 och 2 åt var sitt håll. Sällskapet stavar "Ringlinien" med gammal stavning, så som det ursprungligen såg ut på de gamla vagnarnas destinationsskyltar. Spårvägssällskapet Ringlinien driver även ett litet museum i Gårdahallen.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]