Zon:RyssbyKlint

RyssbyKlint
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringBorås, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2019-04-30
RyssbyKlint på Turfgame.com


RyssbyKlint är en turfzon i kommunen Borås i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Denna zon finns vid en minnessten på en utsiktsplats cirka 240 meter över havet på en bergsklippa i Rya åsars naturreservat, i norra delen av Borås.

Vägbeskrivning[redigera]

Alt. 1[redigera]

Från centrala Borås ta länsväg 180 mot Alingsås. Ta av åt höger mot Ryssby. Fortsätt upp för backen mot Ryssby klint till parkeringen. Härifrån fortsätter gångvägen upp mot Ryssby klint. Efter första backen finns en utsiktsplats cirka 250 meter över havet. Här är det en fantastisk utsikt över hela Borås. För att komma vidare till zonen fortsätt gångvägen. Efter cirka 500 meter från parkeringsplatsen ta av till höger så ligger zonen strax framför dig.

Alt. 2[redigera]

Från centrala Borås ta länsväg 180 mot Alingsås. Ta av mot Getängens industriområde i rondellen. Ta första vänster in på Risängsgatan. Där Risängsgatan möter Grönbogatan går en gångväg upp till vänster. När gångvägen delar sig efter cirka 200 meter håll höger. Fortsätt uppåt och håll vänster 2 gånger när gångvägen delar sig. Efter cirka 800 meter från parkeringen på Risängsgatan ligger zonen på höger sida.

Rya åsar[redigera]

Rya åsar är ett naturreservat i Borås kommun i Västra Götalands län.

Reservatet har en omväxlande natur och är beläget strax nordväst om staden Borås. Det är cirka 550 hektar stort och skyddat sedan 2001. Där finns landskap med lövskog, barrskog och kulturmarker. Eken är områdets karaktärsträd men det finns även hasselskog, alkärr och lindskog. Där kan man hitta dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd. I lövskogen finns ett rikt fågelliv, med nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka.

I reservatet finns även många kulturspår såsom röjningsrösen, stenmurar och lämningar efter bebyggelse.

Området har över 20 km markerade stigar och vandringsleder. Större delen av Linnémarschens bansträckning går till exempel i området. Vid Grönbo finns en välbevarad hålväg som Carl von Linné använde sig av på sin resa genom Västergötland år 1746. I Rya åsar ligger även Ryssby Klint, en rogivande höjd med utsikt över Borås stad. För den som vill övernatta i det fria finns ett vindskydd vid Fjällsjön. Förhistoriska gravar, bebyggelselämningar, odlingsrösen och fornåkrar visar att det bott människor på Rya åsar sedan urminnes tider. I lövskogen vid Björbo hage kan man skönja gamla, terrasserade åkerytor.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]