Zon:Stampkvarn

Stampkvarn
Zon Stampkvarn-01.jpg
Grebbans kvarn, Hjo. Foto: Emlomaliv
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringHjo, Västra Götaland, Sverige
Skapad2014-12-07
KuriosaZonen hette tidigare StampKvarn
Stampkvarn på Turfgame.com


Stampkvarn är en turfzon i kommunen Hjo i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

På bron över Hjoån vid Grebbans kvarn på Sågkvarnsbacken, i naturreservatet Hjoåns dalgång, i västra delen av Hjo.

Naturreservatet Hjoåns dalgång[redigera]

Hjoåns dalgång är ett naturreservat i Hjo kommun i Västergötland. Reservatet är ett grönområde kring ån mitt inne i Hjo stad. Där har tidigare varit slåtter- och betesmarker. Nu växer klibbal och grova ekar. Området är 21 hektar och skyddat sedan 2001. I Hjoån finns öring och harr som reproducerar sig där. I grönområdet häckar många fågelarter som t.ex. mindre hackspett, kattuggla och stjärtmes. Hjoåns dalgång är ett kommunalt naturreservat. En naturstig leder från hamnen upp till vattenfallet vid Grebbans kvarn, en sträcka på cirka 2,5 km. Dalgången med dess fall och forsar har sedan medeltiden nyttjats för att driva kvarnar och andra verk. Efter hand grundlades industrier och staden Hjo bildades. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]