Zon:Strupen

Strupen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringSkövde, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus
Skapad2019-07-15
Strupen på Turfgame.com


Strupen är en turfzon i kommunen Skövde i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Vid sprickdalen Strupen på Billingens östra sida, i Billingeklevens naturreservat. Strupen ligger mellan Billingehus och Rododendrondalen i västra delen av centralorten Skövde.

Vägbeskrivning[redigera]

Det är skyltat från norra sidan av Billingehus.

Billingesluttningen med Strupen[redigera]

Billingesluttningen närmast Skövde stad erbjuder en rad fina miljöer. Här finns berg- och rasbranter, ädellöv- och blandskog med inslag av barr, sprickdalar, en fin lundflora och vacker utsikt. Söder om Billingehus är ädellövträden grova och på våren lyser vårärten röd i sluttningen. Området från Billingehus fram till Lerdalavägen är täckt med lövträd med inslag av barr. Här finns hassel och tidigt på våren blommar tibasten på bar kvist. Senare på våren flyger stora flockar med stenknäck i sluttningen.

Strupen är en vacker sprickdal i diabasen, som här visar sina typiska, långsmala stenpelare. Dalen fortsätter som en kanjon i lerskiffer. I Rhododendrondalen är främmande växter och träd som till exempel ginkgo-trädet planterade. Skönast är området i maj då de jättelika rhododendronbuskarna blommar.

Området kan lätt nås från närliggande bostadsområden, via Billingeleden eller dess anslutningar. Norr om Billingehus, på platån, finns en trevlig utsiktsplats med p-plats.

Billingeklevens naturreservat[redigera]

Billingekleven är ett naturreservat i Skövde kommun i Västergötland.

Området är skyddat sedan 2005 och omfattar 36 hektar. Det består av ett 2,5 kilometer långt område med bergs- och rasbranter på östra sidan av Billingen där det även finns gammal, orörd skog. Den skuggiga och fuktiga miljön har skapat gynnsam miljö för mossor, lavar, svampar och insekter. Bara inventering av storfjärilar i området resulterade i cirka 300 arter. Flera hotade, bland annat den rödlistade Sexfläckig bastardsvärmare. Andra insektsgrupper som inventerades är långhorningar, en familj som tillhör skalbaggarna.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]