Zon:Sundplate

Sundplate
SundPlate.jpg
Bureplatsen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringSundsvall, Västernorrland, Sverige
UnderlagBetong, Gräs
Skapad2010-09-01
Sundplate på Turfgame.com


Sundplate är en turfzon i kommunen Sundsvall i regionen Västernorrland i Sverige.

Placering[redigera]

Bureplatsen i naturreservatet Norra stadsberget, norr om centrala Sundsvall.

Bureplatsen[redigera]

Bureplatsen är en plats i naturreservatet Norra stadsberget i Sundsvall. På Bureplatsen finns en skulptur bestående av en 70 meter lång bågformad mur och en oval betongskiva på 340 kvm, varifrån man kan stå och betrakta landskapet från Norra Berget. Platsen ligger i anslutning till vandringsleder och hembygdsmuseum.

Historik[redigera]

Under 1960- och 1970-talet var platsen olovlig avstjälpningsplats. Som ett försök att restaurera och återge platsen till naturen lejdes konstnärerna Hans Peterson och Mats Olofgörs samt landskapsarkitekten Jonas Berglund. De skulpterade platsen och placerade sedan en konstnärlig gestaltning mitt på den öppna ytan. Bureplatsen invigdes med 100 dansare och fackelbärare den 15 november 2004.

Etymologi[redigera]

Namnet Bureplatsen bygger på de sagor om de båda norrländska rikshjältarna Fale Bure den gamle och den unge som skapades på 1600- och 1700-talet. Den yngre Fale Bure återgår på en muntlig sägen, nedtecknad av Johan Bure år 1601, om en medeltida hjälte Fale den unge i Sköns socken i Medelpad, vilken skulle ha räddat en icke namngiven kungason vid ett icke angivet tillfälle. Som redan Leonard Bygdén visade 1890 var Fale den unge med all sannolikhet identisk med den Fartegn Unge i Medelpad som nämns i ett par medeltida handlingar från 1300-talets mitt; Fale är ju en dialektal variant av namnet Fartegn. I en mycket utbroderad variant av sägnen har denne förvandlats till Fale Bure genom en felaktig koppling till den västerbottniska Bureätten. (Den historiske Fale den unge var troligen son till eller åtminstone släkt med den storman Nils Fartegnsson som ingick i ett konsortium rörande koloniseringen av områden i Norrbotten under 1300-talets första del.) Fale Bure den gamle har tillkommit utifrån sena spekulationer utifrån runstenar och är en fiktiv person.

Norra stadsbergets naturreservat[redigera]

Norra Stadsberget är ett välbesökt stadsnära naturområde i Sundsvall. Här finns friluftsmuseum, caféer och en mängd stigar och motionsspår. Berget och det lättillgängliga skogsområdet har en spännande och varierad flora. Området är skyddat som kommunalt naturreservat.

Närliggande zoner[redigera]

Bildgalleri[redigera]

Externa länkar[redigera]