Zon:TångaHed

TångaHed
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringVårgårda, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2017-01-09
TångaHed på Turfgame.com

TångaHed är en turfzon i kommunen Vårgårda i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

På stigen västerut från Ljunghedsvägen, genom en del av Tånga heds naturreservat där får och kor betar, fram till grusvägen som korsar reservatet från norr till söder, i området Tånga hed, i sydöstra delen av Vårgårda.

Tånga hed[redigera]

Tånga Hed var ett före detta svenskt militärt övningsfält cirka 2 km öster om Vårgårda i Vårgårda kommun i Västra Götalands län.

Övningsfältet användes åren 1862–1962 av Göta artilleriregemente (A 2) och åren 1963–1995 av Älvsborgs regemente (I 15) inom Försvarsmakten. Numera används delar av det tidigare övningsfältet till festivaler och camping, på området finns även ett museum om bröderna Fåglum.

Vårgårda Nostalgimuseum på Tång Hed har Sveriges största samling av vågar och vikter. Vågarna visas i autentiska miljöer och museet drivs idag av föreningen Pyndaren.

Tånga Heds naturreservat[redigera]

Tånga hed är ett naturreservat i Algutstorps socken i Vårgårda kommun i Västergötland.

Tånga Hed ligger strax sydöst om centrala Vårgårda tätort. Större delen av området var tidigare ljungbeväxt betesmark. Under tiden 1862 - 1962 utgjorde Tånga Hed exercisplats för Kungliga Göta Artilleriregemente. Under tiden 1963 - 1995 användes heden av I 15 i Borås. På senare tid har området vuxit igen.

I området finns hotade eller sällsynta arter. Där finns t.ex. mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana. Fjärilen alkonblåvinge kan ses.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Det förvaltas av Västkuststiftelsen och är skyddat sedan 2003. Storleken är 39 hektar.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]