Zon:Test

Test
Zon Test-01.jpg
Testvägen, Sollentuna. Foto: Bäckagubben
Naturreservat.jpg
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringSollentuna, Stockholm, Sverige
UnderlagGång- och cykelväg
Skapad2013-08-29
Test på Turfgame.com


Test är en turfzon i kommunen Sollentuna i regionen Stockholm i Sverige.

Placering[redigera]

Denna turfzon ligger på gång- och cykelvägen Testvägen strax intill Bodaäng parkering, i naturreservatet Östra Järvafältet, strax öster om Kallhälls Villastad, i nordvästra hörnet av kommunen.

Östra Järvafältets naturreservat[redigera]

Östra Järvafältets naturreservat är ett naturreservat i Sollentuna kommun i Stockholms län. Reservatet är en del av Järvafältets naturreservat som även omfattar Västra Järvafältets naturreservat i Järfälla kommun.

Området är naturskyddat sedan 1979 och är 1 016 hektar stort. Reservatet består av åkrar, ängar, lövskog, barrskog och våtmarker. I reservatet ingår den södra delen av sjön Ravalen och den östra delen av Översjön. Bland historisk bebyggelse märks Bögs gård som omnämns första gången 1350 i gåvobrev som I villa Bögh och Väsby gård vilken nämns första gången skriftligt år 1444 som Lasse j wesby. Båda ligger i reservatets östra del. Fäboda ligger i reservatets norra del och var ett torp under Viby gård.

I ett led att återskapa historiska odlingslandskap mellan gårdarna Väsby och Bög lät kommunen 2006 röja tomtplatsen för det försvunna Väsby båtsmanstorp och håller sedan dess området öppet. Man tillämpar gamla metoder där hästar används i åkerbruket. Åkern, ängen och gärdesgården runt torpplatsen har återskapats. Torpplatserna Barsäll och Hällen är också framröjda.[1]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]

Referenser[redigera]