Zon:Tjörnbron

Tjörnbron
Zon Tjörnbron-01.jpg
Tjörnbron
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringStenungsund, Västra Götaland, Sverige
UnderlagAsfalt, Vatten
Skapad2019-05-20
Tjörnbron på Turfgame.com

Tjörnbron är en turfzon i kommunen Stenungsund i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

Mitt på Tjörnbron över Askeröfjordenlänsväg 160. Bron går mellan Källön och Almön i Tjörns kommun. Zonen ligger ca 3,5 km väster om centrala Stenungsund, i Stenungsundskustens naturvårdsområde.

Tjörnbron[redigera]

Tjörnbron är en snedkabelbro över Askeröfjordenlänsväg 160 som förbinder öarna Källön, Stenungsunds kommun och Almön i Tjörns kommun. Den är störst av de tre broar som förbinder Stenungsund på fastlandet med ön Tjörn. De andra två broarna är Källösundsbron och Stenungsöbron. Bron invigdes 1981 som ersättning för den tidigare bron, Almöbron, som rasade 1980 efter att ha blivit påseglad av fartyget Star Clipper.

Längden är 664 meter, spännvidden i huvudspannet är 366 meter och fri bredd mellan ytterräckena är 15,2 meter. Pylonerna är 113,6 meter höga, och segelfri höjd i farleden är 45,7 meter.

Betongkonstruktionerna består av 1 400 ton armeringsstål och 12 000 ton betong.

Stenungsundskustens naturvårdsområde[redigera]

Stenungsundskusten är ett naturvårdsområde i Jörlanda och Norums socknar i Stenungsunds kommun i Bohuslän.

Området är skyddat sedan 1988 och omfattar 1 820 hektar. Stenungsundskusten utgör kustvatten- och strandområden från Stenungsön och Tjörnbron i norr till Timmervik och kommungränsen mot Kungälv i söder. Således omfattar det Hakefjordens nordöstra delar. Hela området omfattas av naturvårdsområdet Stenungssundskusten och i söder ingår även naturreservatet Ramsön med Keholmen. I öster ligger Stenungsund, Stora Höga och Jörlanda.

De marina delarna av område domineras av grunda bottnar företrädesvis av sand eller lera. Klippor och hårda bottnar förekommer genom inslag av skär och öar i kustområdet. Strandområdena utgörs mest av salta strandängar och betesmarker. De grunda bottnarna i vattenområdet har stor betydelse för växt- och djurliv. De utgör lek- och uppväxtområde för ett många fiskarter som även har betydelse för det kommersiella fisket. Havsområdena övergår på land dels till betade ängar dels till ett klipplandskap. Under vår och höst utgör de grunda vattenområdena med närbelägna strandängar viktiga rastplatser för flyttande vadare och sjöfågelarter. För många fågelarter utgör området häcknings- och näringsplatser.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000 och förvaltas av Stenungsunds kommun.

Zonens Issues[redigera]

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]