Zon:Trollslussen

Trollslussen
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringTrollhättan, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGrus, vatten
Skapad2013-03-10
Trollslussen på Turfgame.com


Trollslussen är en turfzon i kommunen Trollhättan i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering[redigera]

Den här zonen ligger vid den mest turistvänliga slussen i Trollhättan. På området finns Kanalmuseet och mycket annat för den som vill veta mera. På sommaren brukar det vara guidade turer i området med visning av gamla och nya slussar. Zonen sträcker sig även ut över vattnet.

Trollhättans kanal och slussområde[redigera]

Området byggnadsminnesförklarades som statligt byggnadsminne år 2004. I byggnadsminnesförklaringen ingår byggnader, slussar, broar och anläggningar som tillsammans skapar en komplex och unik miljö med lång kontinuitet.

Kanalmuseet[redigera]

Kanalmuseet är ett museum i Trollhättan. Museet ligger vid krönet av slusstrappan till Trollhätte kanal.

Närliggande zoner[redigera]

Externa länkar[redigera]