Zon:VängaMosse

VängaMosse
Zontyp09.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringBorås, Västra Götaland, Sverige
UnderlagTräbro, Våtmark, Vatten
Skapad2020-08-13
VängaMosse på Turfgame.com


VängaMosse är en turfzon i kommunen Borås i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en brozon.

Placering[redigera]

Denna zon finns på träbron över Säveån utmed vandringsleden genom naturreservatet Vänga mosse, söder om Vänga, cirka 7 kilometer nordväst om Fristad och cirka 20 kilometer norr om Borås.

Vägbeskrivning[redigera]

Från Borås/Fristad ta riksväg 42 mot Trollhättan, ta av mot Vänga, efter cirka 1 kilometer ta vänster mot Bredared och efter cirka 300 meter ligger naturreservatet på vänster sida.

Vänga mosse[redigera]

Vänga mosse är ett naturreservat i Borås kommun i Västra Götalands län.

Reservatet är ett kommunalt naturreservat 20 kilometer norr om Borås vid byn Vänga. Det är en 238 hektar stor högmosse som är skyddad sedan 2010.

Det är egentligen två mossar med Säveån slingrande i mitten. Längs ån växer klibbal, vårtbjörk och tall. Området har ett rikt fågelliv med ljungpipare, enkelbeckasin, orre, tranor, häger, bivråk, sparvuggla, berguv och kungsörn.

Ute på mossen växer olika starrarter, blåbär, lingon, pors, sileshår, klockljung och hjortron.

Dammen vid Vänga kvarn medför att vattenståndet i mossen kan hållas konstant.

Vänga[redigera]

Vänga är en bebyggelse sydväst om Säven kring kyrkan i Vänga socken i Borås kommun. Sockenkyrkan Vänga kyrka ligger här.

Andra zoner i Vänga[redigera]

Externa länkar[redigera]