Zongeneral

Zone General är en medlem i Turf Crew som hanterar zonrelaterade frågor. Zongeneralen är huvudansvarig över Country Organizers och Zonmakare.

Nuvarande zongeneral är Wsnurr.

Turfare som tidigare varit zongeneraler: