Guide:Zonplacering

(Omdirigerad från Zonguiden)

Zoner är ett viktigt spelelement i Turf och för att göra det mer öppet och tydligare hur zonmakare arbetar kommer här de riktlinjer och praxis som gäller vid zonplacering och utformning.

Vad är en zon och hur placeras den ut?[redigera]

En zon är tänkt att vara en vacker och speciell plats som ger mervärde för besökaren. Detta kan uppnås på olika sätt men det är viktigt att förstå att en zon är inte bara något som vi kastar ut någonstans utan att tänka.

Vi skapar detta på lite olika sätt: genom att ge zonen ett unikt och bra namn eller genom att placera zonen i en vacker/välkänd/väldefinierad plats. Exempel: zoner i en vacker park, nära en järnvägsstation eller på torget är bra placerade zoner. En annan typ av zon är en zon som ansluter till andra zoner, en transit-/påfyllningszon om du så vill. Denna typ av zon behöver inte alltid vara vacker, men den har en annan typ av värde för turfare.

Storlek / Struktur[redigera]

Mobil GPS är inte alltid speciellt exakt. Zonerna bör därför vara ca 25 x 25 meter för att möjliggöra lite GPS-fel. Men storleken på zonen kan justeras för att passa det område där den är placerad.

När du placerar zoner, till exempel i en park och parken ligger nära en vandringsled/cykelväg bör zonen innehålla vandringsleden/cykelvägen. Detta för att undvika förstörelse av de kommunala gräsytorna. Om zonen är placerad längre bort (~30 meter eller mer) från en väg, kanske på en liten kulle eller runt ett enormt gammalt träd, kommer zonen inte flyttas till närmaste väg/stig.

Det är viktigt att komma ihåg att zonerna normalt ska vara tillgängliga under alla årstider (några få undantag är OK). Men detta betyder inte att alla zoner ska vara lätta att ta.

Zonnamn[redigera]

Som sagt innan är namnet mycket viktigt. Relationen till det geografiska läget är nyckeln till att namnge zonen men även skämt eller "smarta" namn och översättningar är okej. Den lokala språket kan användas, även "englishified" är okej vid behov.

Bra zonnamn[redigera]

 • GlobeZone
 • FaluPlaza
 • BirdsongZone (bredvid gatan Fågelsångsvägen)

Dåliga zonnamn[redigera]

 • E18sKulleZon
 • FotbollsZon
 • 1337ZoNe

Dåliga zonplaceringar[redigera]

Följande platser är inte lämpliga och varje sådan zon ska rapporteras via Issue-webben!

 • Zoner placerade inne på eller mycket nära förskolor.
 • Zoner placerade vid skolor (årsklass 0-9) och lekplatser bör ha ett säkerhetsavstånd för att undvika läskiga effekter. Till exempel en zon ett par meter från en lekplats är ok, men inte i den.
 • Zoner placerades på kyrkogårdar på själva gravarna eller minnesmärken.
 • Zoner på fotbolls-/idrottsplatser placerade på själva gräset eller spår.
 • Platser som är farliga, exempelvis en tågräls.
 • Privata områden till exempel bakom höga staket runt ett kraftverk eller någons privata bakgård.
 • Platser som kostar en massa pengar att komma åt (några undantag är OK) eller är tillgängliga endast för ett fåtal personer, som någons arbetsplats.

Mer att läsa[redigera]

Maqqans blog över att skapa zoner