Skillnad mellan versioner av "Användare:Xoff"

(Xoff Statistik)
(2021)
Rad 282: Rad 282:
 
|-
 
|-
 
! Totalpoäng 2021!! 2 007 645  !!Månadssnitt!! 223 071
 
! Totalpoäng 2021!! 2 007 645  !!Månadssnitt!! 223 071
 +
|}
 +
 +
[[Kategori:Användare]]
 +
 +
 +
==2022==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Omgång !! Månad !! Plac. tot !!Plac. Reg !! tagningar !! poäng !! Uppnådd Rank !! Totalt p vid månadsslut
 +
|-
 +
| 128/2021 || Jan  || 323 || 11 || 598 || 158 179  ||  || 15 363 255
 +
|-
 +
| 129/2021 || Feb ||  415 || 11 ||527 ||  125 760 ||  || 15 489 015
 +
|-
 +
| 130/2020 || Mars  || 459  || 8 || 646 || 143 748  ||  || 15 632 763
 +
|-
 +
| 131/2019 || April || 157 || 5 || 1 166  ||243 269 ||  || 15 876 032
 +
|-
 +
| 132/2020 || Maj || 119 || 4 || 1 654 || 349 930|| || 16 225 425
 +
|-
 +
| 133/2020 || Juni ||226 || 12 || 1 003 || 203 356 ||  ||  16 429 318
 +
|-
 +
| 134/2020 || Juli || 161 || 9 || 1 076  || 241 983  || || 16 671 301
 +
|-
 +
| 135/2020 || Augusti || 110 || 4 || 1 530 || 330 223 || || 17 004 478
 +
|-
 +
| 136/2020 || September ||  ||  ||  ||  || ||
 +
|-
 +
| 137/2020 || Oktober || || || ||  || ||
 +
|-
 +
| 138/2020 || November || ||  || ||  || ||
 +
|-
 +
| 139/2020 || December ||  ||  || || ||  ||
 +
|-
 +
! Totalpoäng 2022!!  !!Månadssnitt!!
 
|}
 
|}
  
 
[[Kategori:Användare]]
 
[[Kategori:Användare]]

Versionen från 20 oktober 2021 kl. 06.32

Xoff. Turf member since: 2015-03-15 10:48:16

Bor i Piteå
Statistik sedan starten:

Xoff Statistik

Genomfört Poäng/Tagna zoner/regioner/km mm
Rank 58 "Turf God"
Tagna Zoner 84 684
Unika 3 081 ( 909 av totalt 1 408 i Norrbotten 654%av Zonerna i Norrbotten)
Regioner/Areas 38/89
Turfdistans 150 035 km
Snabbaste Vesslan 8:55
Totalpoäng 17 212 675
Mest Tagna zon PiteåSjukhus 1 966 tagningar
Antal zoner tagna mera 1000 ggr 29 st
Sessioner 2 756 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
Unika Turfare 1 469
Placering på totalpoänglistan 88
Event WC 2016 https://turfgame.com/event_old?id=471
Artikel WC 2016 http://turf24.se/lyckat-vinterevent-i-umea/
Event WC 2017 https://turfgame.com/event_old?id=1005
Event MC 2018 https://turfgame.com/event_old?id=1622
Statisk Turfportalen https://turfportalen.se/player/Xoff

uppdaterad 2020-10-06

Mina medaljer

<gallery> Turf Medaljer.PNG|Medaljer

2015

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
57/2015 Mars 596 6 307 62 940 16. Novice Adventurer 62 940
58/2015 April 62 3 1 172 212 063 28. Master Conquistador 275 003
59/2015 Maj 21 1 2 122 405 114 34. Master Zoner 617 117
60/2015 Juni 639 9 249 54 961 35. Delicate Zoner 735 078
61/2015 Juli 172 4 771 142 174 37. Novice Turfer 877 252
62/2015 Augusti 61 2 1 505 282 240 39. Advanced Turfer 1 159 492
63/2015 September 120 2 738 163 186 40. Turf Master 1 322 678
64/2015 Oktober 111 2 787 180 709 41. Turf Grandmaster 1 503 387
65/2015 November 141 3 725 180 458 1 683 845
66/2015 December 84 3 736 182 123 42. Turf Guardian 1 865 968
Totalpoäng 2015 1 865 968 Månadssnitt 186 596

2016

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
67/2016 januari 29 1 1 197 318 032 43. Turf Knight 2 184 000
68/2016 februari 110 3 611 157 979 2 341 979
69/2016 mars 149 3 600 153 990 44. Turf Hero 2 495 969
70/2016 april 97 3 898 200 376 45. Turf Elder 2 712 904
71/2016 maj 77 2 1 307 276 310 2 988 974
72/2016 juni 46 1 1 232 251 451 46. Turf Preacher 3 239 089
73/2016 juli 233 6 901 171 127 3 411 808
74/2016 augusti 64 1 1 138 257 612 47. Turf Lord 3 669 638
75/2016 september 239 6 743 153 320 3 823 338
76/2016 oktober 53 1 1 431 310 437 48. Turf Overlord 4 134 151
77/2016 november 334 9 389 91 808 4 226 356
78/2016 december 111 2 799 162 306 4 390 438
Totalpoäng 2016 2 524 470 Månadssnitt 210 372

2017

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
79/2017 Jan 100 3 1 194 223 980 49. Turf Count 4 616 254
80/2017 Feb 45 1 1 003 241 114 4 857 368
81/2017 Mars 66 1 1 059 237 874 50. Turf King 5 095 151
82/2017 April 160 2 1 116 232 677 5 329 699
83/2017 Maj 113 4 1 167 212 129 5 541 828
84/2017 Juni 118 4 1 111 210 304 51. Turf Tsar 5 753 118
85/2017 Juli 177 6 1 274 225 098 5 978 353
86/2017 Augusti 46 1 1 836 319 374 6 297 836
87/2017 September 193 3 1 096 206 579 52. Turf Caeser 6 504 415
88/2017 Oktober 118 4 1 362 253 338 6 758 982
89/2017 November 84 3 1 227 229 151 6 988 133
90/2017 December 127 3 1 039 208 939 7 197 072
Totalpoäng 2017 2 580 818 Månadssnitt 215 068

2018

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
91/2018 Jan 142 4 855 162 209 53. Amazing Turfer 7 359 931
92/2018 Feb 102 3 969 175 176 7 535 107
93/2018 Mars 108 2 983 186 904 7 722 011
94/2018 April 9 1 3 466 635 723 54. Incredible Turfer 8 357 734
95/2018 Maj 571 15 581 101 952 8 459 686
96/2018 Juni 434 4 567 208 372 8 668 058
97/2018 Juli 139 10 1 077 141 257 8 809 315
98/2018 Augusti 117 5 1 209 226 354 9 035 669
99/2018 September 37 2 2 131 406 793 9 442 462
100/2018 Oktober 224 9 772 164 681 55. Holy Turfer 9 607 143
101/2018 November 102 4 1048 213 261 9 819 152
102/2018 December 209 6 869 168 609 9 989 173
Totalpoäng 2018 2 791 941 Månadssnitt 232 661

2019

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
103/2019 Jan 185 4 742 140 685 10 129 868
104/2019 Feb 133 4 925 180 180 10 310 048
105/2019 Mars 121 3 1 236 242 677 10 552 724
106/2019 April 83 3 1 299 239 445 10 792 171
107/2019 Maj 86 3 1 427 256 349 56. Turf Angel 11 048 297
108/2019 Juni 503 13 215 130 680 11 178 977
109/2019 Juli 107 6 1 400 242 082 11 421 080
110/2019 Augusti 69 4 1 595 286 975 11 708 055
111/2019 September 119 5 1 261 267 143 11 975 197
112/2019 Oktober 112 2 1 078 220 338 12 195 535
113/2019 November 128 5 690 188 465 12 383 513
115/2019 December 105 3 1 187 244 630 12 628 143
Totalpoäng 2019 2 498 762 Månadssnitt 208 230

2020

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
116/2020 Jan 121 2 978 208 975 12 837 541
117/2020 Feb 135 2 946 187 774 57. Turf Archangel 13 025 315
118/2020 Mars 174 3 1 076 231 716 13 257 031
119/2019 April 202 5 1 050 194 186 13 451 217
120/2020 Maj 110 5 1 964 330 039 13 781 255
121/2020 Juni 102 5 1 567 280 456 14 061 711
122/2020 Juli 359 12 901 157 080 14 218 791
123/2020 Augusti 231 7 965 236 755 14 455 547
124/2020 September 286 7 1 129 223 873 14 679 262
125/2020 Oktober 115 5 1 001 235 161 14 914 423
126/2020 November 367 11 712 162 308 58, Turf God 15 076 731
127/2020 December 380 6 624 128 188 15 205 076
Totalpoäng 2020 2 576 514 Månadssnitt 214 710

2021

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
128/2021 Jan 323 11 598 158 179 15 363 255
129/2021 Feb 415 11 527 125 760 15 489 015
130/2020 Mars 459 8 646 143 748 15 632 763
131/2019 April 157 5 1 166 243 269 15 876 032
132/2020 Maj 119 4 1 654 349 930 16 225 425
133/2020 Juni 226 12 1 003 203 356 16 429 318
134/2020 Juli 161 9 1 076 241 983 16 671 301
135/2020 Augusti 110 4 1 530 330 223 17 004 478
136/2020 September 279 8 904 208 197 17 212 675
137/2020 Oktober
138/2020 November
139/2020 December
Totalpoäng 2021 2 007 645 Månadssnitt 223 071


2022

Omgång Månad Plac. tot Plac. Reg tagningar poäng Uppnådd Rank Totalt p vid månadsslut
128/2021 Jan 323 11 598 158 179 15 363 255
129/2021 Feb 415 11 527 125 760 15 489 015
130/2020 Mars 459 8 646 143 748 15 632 763
131/2019 April 157 5 1 166 243 269 15 876 032
132/2020 Maj 119 4 1 654 349 930 16 225 425
133/2020 Juni 226 12 1 003 203 356 16 429 318
134/2020 Juli 161 9 1 076 241 983 16 671 301
135/2020 Augusti 110 4 1 530 330 223 17 004 478
136/2020 September
137/2020 Oktober
138/2020 November
139/2020 December
Totalpoäng 2022 Månadssnitt