Att göra-lista

Att göra-listan ämnar att förse wikiredigerare med en gemensam sida för att samordna och koordinera arbetet på TurfWikin.

Prioriterade uppgifter markeras i rött, normalprioriterade uppgifter markeras i gult och färdigställda uppgifter markeras i grönt. Uppgiftens behov av tillsyn kan med fördel graderas på en tiogradig skala, om så önskas.

Symbolförklaring:

✔ = Uppgiften är färdigställd.

⌛ = Arbete pågår.

✘ = Uppgiften är avvecklad.

Länkar till vanligen använda specialsidor[redigera]

Uppgifter[redigera]

Nivå Rubrik Beskrivning Status Kommentar
Prioriterad Komplettera information på stubbartiklar Många artiklar är i behov av mer information och behöver antingen byggas ut, kategoriseras, slås ihop och/eller raderas. Pågående...
Färdig Finputsa kategorisystemet i Turfregistret Kategorisystemet är i grova drag uppbyggt men behöver finputsas och optimeras. Klart!
Färdig Korrekturläsa avsnittet "Spelregler" Detta avsnitt är i behov av en övergripande korrekturläsning av avsnittets andra hälft. Klart!
Färdig Kategorisera innehåll på sidan "Tredjepartsinnehåll" Kategorisera innehållet på sidan "Tredjepartsinnehåll". Kategoriserat!
Färdig Förenkla kontoskapande Förenkla kontoskapande för TurfWiki samtidigt som säkerheten bevaras i så hög grad som möjligt. Färdigställd! Öppen redigering lanserad.
Färdig Renovera huvudsidan Skapa en mer visuellt tilltalande och lättnavigerad version av huvudsidan. Färdigställd!
Färdig Renovera FAQ Uppdatera FAQ med hopfällbara avsnitt. Färdigställd!
Färdig Korrekturläsa avsnittet "Turf" Detta avsnitt är i behov av en korrekturläsning och gärna en utökning av informationen. Klart, avsnittet har renoverats.
Färdig Skapa guide för Expandatormedaljen Inkludera en guide för hur man kan erhålla Expandatormedaljen. Färdigställd! Både kort och längre version finns. Finputsning/förtydling kan behövas på den längre guiden.
Färdig Lägga till namnrymd "Guide:" och "Portal:" Nya artikelkategorier ska införas. Klart, kringlösning införd.
Färdig Omarbeta sökfunktionen Uppgradera sökrutan så den blir mer kraftfull och enklare att använda. Färdigställd!
Färdig Uppdatera zonsymboler Invertera och ersätt zonsymboler. Uppgift färdigställd.
Färdig Inför notis på uppladdningssidan Varna användare för att ladda upp material som kan knytas till personlig identitet eller dylikt. Färdigställd.
Färdig Uppgradera gränssnittet Modernisering av gränssnittet till Timeless. Temat är installerat och satt som standard för hela TurfWiki.
Färdig Renovera kategorin "Underhåll" Denna kategori är i behov av en korrekturläsning och gärna en utökning av informationen. Viktiga länkar har flyttats till sidopanelen, tillfredsställande översikt över kategorin tills vidare.
Färdig Ge USAs regioner kärlek Dessa regionartiklar behöver omtanke och uppfräschning extra mycket. Ett stort varmt tack till Kartmannen för insatsen!
Färdig Kategorisera & Strukturera upp wikins innehåll Strukturering och kategorisering av zoner, kommuner, hjälpsidor, länder, kuriosa, tredjepartsinnehåll, mm. Kategoriseringen och strukturen på TurfWiki har nu nått en tillfredsställande nivå.
Färdig Renovera Turfregistret Turfregistret behöver omarbetas och fräschas upp ordentligt. Det ska vara lättöverskådligt och lätt att navigera sig fram till det som eftersöks på wikin. Länkning till viktiga kategorier behövs! Turfregistret är nu ett helt automatiserat system.
Patch tillämpad av HappyF oktober 2018.
Färdig Tillämpa svårighetsgradsgrafik för zoner Möjlighet att gradera en zons svårighetsgrad på en femgradig skala med tillhörande grafik och objektiv "svårighetsgradsskala". Färdig!
Färdig "Renovera Fil:Faktaruta.png" Faktarutans design är tillsvidare OK, men behöver tillsyn av en kunnig formgivare. Tabeller föredras framför faktarutan om tillämpbart. Faktarutan är en bra workaround om koden inte ska bli för rörig. Länk
Färdig Fixa "Att göra-listan" Denna uppgift inkluderar att justera läsbarheten, funktionaliteten och hur lätt det är att redigera innehållet.
Färdig Optimera användarupplevelsen på Att göra-listan. Optimera läsbarheten och användarvänligheten, inkluderar hjälpavsnitt längst ner i wikikoden.
Färdig Lägg till nya wikimedaljer. Gör karriär på TurfWiki med dessa nya fina Wikimedaljer!
Färdig Uppgradera sidlisten För förenklad navigation och tillgänglighet bör sidlisten till vänster uppgraderas.