Bergstoppar

Symbolen för en bergstoppszon.

En bergstopp är en zon som är belägen på den högsta platsen i en region, exempelvis en bergs- eller fjälltopp.

Externa länkar