Region

Från TurfWiki
Hoppa till: navigering, sök
För information om regioner i respektive land, se Turfkartan


En region i Turf är ett län, eller andra sätt att dela in ett land.

I Sverige finns 21 län, som alltså motsvarar regioner med samma namn i Turf. Lite förvirrande blir det med länen som heter samma som en kommun/stad, t.ex. Jönköping, Kalmar, Stockholm, Uppsala och Örebro. I Turf-appen och i statistiken på hemsidan syftar dessa namn på regionen. På TurfWiki syftar dessa sidor också på regionerna med dessa namn, medan motsvarande kommun skrivs ut med regionsnamn, t.ex. Stockholm, Stockholm för kommunen "Stockholms stad".

Landsspecifika medaljer

Sweden Explorer.

I alla de länder där Turf är officiellt lanserat, förutom Island finns det en landsspecifik "Explorer"-medalj för den som tar minst en zon i varje region i landet. I Sverige heter medaljen Sweden Explorer (ibland kallad Sverigemedaljen) som delas ut till den lyckas ta minst en zon i vart och ett av de 21 regionerna.

Chattregion

Så fort du tar en zon i en annan region får du upp den lokala chatten.

Topplista och regionsmedaljen

Region medal.

Du hör till den region som du gjort flest antal zontagningar i under den pågående omgången. Den som får ihop flest poäng i regionen under en omgång får Regionmedaljen. Dock gäller att det ska vara minst fem stycken turfare, inklusive dig själv, som har tagit zoner i regionen under omgången och som även tillhör regionen då omgången är slut. Problemet med mindre än fem turfare i en region kan dyka upp om du turfar utanför Sverige.