Region

För mer information om Turf i olika länder, se Turfkartan

En region är den primära geografiska indelningen i spelet Turf. Varje deltagande turfare tillhör den region där spelaren i fråga har tagit flest antal zoner. Tio länder, inklusive de åtta länder där Turf är officiellt lanserat, är indelade i regioner. Övriga länder utgör i sin helhet en region. Tabellen nedan listar de länder som är indelande i regioner.

Land Antal regioner Motsvarar
Danmark 5 Regioner
Finland 7 Regioner (regionförvaltningsverk)
Island 2
Japan 8 Regioner
Nederländerna 12 Provinser
Norge 5 Landsdelar
Storbritannien 12 Riksdelar och regioner
Sverige 21 Län
Sydkorea 15 Provinser och städer
USA 39 Stater

I Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige är regionerna i sin tur vidare indelade i kommuner.

Landsspecifika medaljer

Sweden Explorer.

I alla de länder där Turf är officiellt lanserat, förutom Island finns det en landsspecifik "Explorer"-medalj för den som tar minst en zon i varje region i landet. I Sverige heter medaljen Sweden Explorer (ibland kallad Sverigemedaljen) som delas ut till den lyckas ta minst en zon i vart och ett av de 21 regionerna.

Chattregion

Så fort du tar en zon i en annan region får du upp den lokala chatten.

Topplista och regionsmedaljen

Region medal.

Du hör till den region som du gjort flest antal zontagningar i under den pågående omgången. Den som får ihop flest poäng i regionen under en omgång får Regionmedaljen. Dock gäller att det ska vara minst fem stycken turfare, inklusive dig själv, som har tagit zoner i regionen under omgången och som även tillhör regionen då omgången är slut. Problemet med mindre än fem turfare i en region kan dyka upp om du turfar utanför Sverige.