Asfalt

Cykelväg av asfalt i Värmland

Asfalt används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen (förr stenkolstjära) och krossat stenmaterial. Innan det färdigblandade materialet lagts ut på väg, kallas det asfaltmassa. Ordet härstammar från grekiskans ἄσφαλτος, asfaltos.

Mer om asfalt på sv Wikipedia