Gräs

Gräs på sommaren

Gräs (Poaceae) är ett- eller fleråriga. Underlag i vissa zoner. På vintertid kan det vara täckt av snö. Tillgänglighet i gräszon kan vara varierande.