Grus

Grusväg

Ett stenmaterial med vanligaste kornstorlek mellan 2 mm och 6 cm.

Zoner med grusunderlag kan ha varierande tillgänglighet. Vintertid kan det vara täckt av snö beroende på geografisk position och väderförhållande. Detta kan då påverka tillgängligheten ytterligare.