Hembygdsgårdar

Museum.png

Hembygdsgårdar kallas äldre gårdar, gammelgårdar eller samlingar av byggnader, som i de flesta fall övertagits av ortens hembygdsförening och sköts av densamma, ibland med offentligt stöd.

I hembygdsgårdarna förvaras bruksföremål och dokumentation från äldre tider och husen kan vara tidstypiskt möblerade. Här samlar man uppgifter och berättelser om bygden i gångna tider, gärna i samband med studiecirklar eller föreningsmöten. I anslutning till hembygdsgårdarna ordnas ofta traditionsenliga fester, exempelvis vid jul och midsommar.

I Sverige finns uppemot 1.400 hembygdsgårdar med omkring 8.000 byggnader.[1]