Mullezon

Skogsmulle.

Mullezoner är turfzoner i oländig terräng som inte utan extra ansträngning kan tas, beroende på topografiskt eller terrängmässigt svåröverkomliga hinder.

Mulle härleds från skogsmulle och skogsmulleskola, där barn runt förskoleåldern vistas i skogsmiljö och lär sig saker om naturen. Ordet mull är basen.

Inom turfen syftar mullezon på en zon i en sådan miljö som också kräver en extra ansträngning att ta.

Det här är Skogsmulle
Skogsmulle är en fantasifigur, en varelse av alldeles egen sort, som föddes i ett åskväder ur fullständigt naturliga ingredienser. Skogsmulle är ett med skogen, han älskar och försvarar naturen, ofta med hjälp av barnen. I barnens fantasi är Skogsmulle en god och skapande kraft, inte på grund av några övernaturliga krafter, utan för att han försvarar det som växer och lever.” Friluftsfrämjandet