Museer

Museum.png

Museer är offentligt tillgängliga samlingar av systematiskt ordnade föremål som ofta är av naturhistorisk, kulturhistorisk, konstnärlig eller teknisk art. Museologi är vetenskapen om museernas verksamhet. Syftet med museer är att samla och bevara objekt av betydelse för att visa för allmänheten. Offentliga museer kan visa objekt genom tillfälliga eller permanenta utställningar.[1]