TurfDivisions

TurfDivisions[1] är en av två tredjepartsapplikationer till Turf som erbjudit möjligheten att spela i seriespel. Första rundan startade 2014-06-01 (Runda 1 = Turf omgång 48). TurfDivisions är skapat av turfspelaren jagduvi.

Regler och deltagande[redigera]

Varje division har ett antal serier. Den högsta divisionen (Div 1) har bara en serie (1.I).

Varje efterföljande division har dubbelt så många serier som förevarande division.

Div 1 -> 1 serie

Div 2 -> 2 serier

Div 3 -> 4 serier

Div 4 -> 8 serier.

Varje serie har 10 spelare. Så i dagsläget kan 150 stycken vara med i Turf Divisions. Så fort det blir fullt kommer 16 stycken nya Div 5 skapas, alltså 160 stycken nya platser. Divisioner skapas automatiskt upp så det tar ca 5 min att får igång en ny divisionsnivå. Så det finns ingen risk att alla inte kan få vara med.


En ny omgång (runda) börjar samtidigt som Turf börjar sin nya runda.

Turf Divisions är uppbyggt så att ett visst antal i varje division går upp direkt (grön färg i tabellen) och ett visst antal i varje division åker ut direkt (röd färg i tabellen). Upp och nedflyttningen sker 48 h innan Turf börjar en ny runda. Det är då som resultatet i divisionerna sätts. Alla poäng som tas av en turfspelare efter det kommer ej räknas till resultatet i divisionen. De kvarvarande 48 h innan en ny runda i Turf börjar används till att se vilka som kvalificerar sig. Ett visst antal i varje division kommer till kval (gul färg i tabellen). De som ligger på kvalplats uppåt i sin division kommer kvala mot de som ligger på kvalplats neråt i divisionen ovan. Fram tills det är en timme kvar innan Turf börjar en ny runda kommer de i kvalificeringen kunna plocka poäng. Det är bara de poäng som plockas under dessa 47 h som räknas. De som har tagit flest poäng (grön färg i tabellen) kommer få en plats i den övre divisionen. Alla andra kommer till den nedre divisionen. Den sista timmen av spelet görs beräkningar för de nya divisionerna och då tas inga poäng.


Hålltider

  • Turf startar ny runda
  • Ny omgång startas
  • 48 h innan turfrundan avslutas
  • Resultatet för divisionerna fastställs
  • Kvalificeringen börjar
  • 1 h innan turfrundan avslutas
  • Resultatet för kvalificeringen fastställs
  • Turf avslutar rundan
  • Förflyttningarna till nya divisioner görs


Nya spelare kan ansluta till spelet när som helst. Nya spelare kommer ta över "John Doe" platserna. En ny spelare får automatiskt platsen som den "John Doe" som ligger i högsta divisionen.


Om en spelare drar sig ur Turf Divisions så kommer personen i sakta dala genom seriesystemet. Detta eftersom en spelare som aktivt valt att gå ur Turf Divisions kommer inte att få några poäng utan alltid ha noll poäng. När spelare är nere i sista divisionen så kommer spelaren tas bort. Om en användare som aktivt valt att gå ur Turf Divisions loggar in på sidan igen så kommer han att bli aktiverad och hans poäng kommer uppdateras.