TurfKommuner

Även om kommuner finns angivna för zonerna i det officiella spelet så finns ännu inget sätt att visa vilka zoner som finns i en kommun. TurfKommuner gör detta. Sidan visar också vilken typ av zon (Vattenzon, Bro etc) som varje zon är så man kan enkelt se vilka zoner som finns av varje typ. Om man registrerar sig så visas också andelen tagna zoner i en region och kommun och en massa annan rolig statistik.

Översikt över tagna och otagna zoner i en kommunFör Sverige och Danmark kan man också få se besökta kommuner på en färggraderad översiktskarta, där mörkare grönt anger högre andel tagna zoner. Om du tagit alla zoner i en kommun markeras den med gul färg.

Översikt över besökta kommuner i Sverige