Vatten

Vattnet vid zonen BeachSea i Karlstad.

Vatten, även känt som divätemonoxid eller diväteoxid, på latin aqua, är en kemisk förening med formeln H2O som kan utgöra ett utmanande underlag i vissa turfzoner, på vintertid kan detta underlag övergå från flytande till fast form och bli till is.

Om du tar en zon som är placerad helt och hållet i vatten, en så kallad vattenzon, under perioden maj till oktober så kommer du få medaljen Order of Aquamen.