Cirkulationsplatser

(Omdirigerad från Cirkulationsplats)
Cirkulationsplats.png

Cirkulationsplatser är cirkelformade trafikplatser. De är placerade i vägkorsningar men är numera ofta – bland annat i Sverige – definierade som cirkelformade vägar kring ett nav. Många kallar felaktigt hela cirkulationsplatsen för rondell, men rondellen är bara navet, ofta gräs- eller grustäckt, ibland försedd med en utsmyckning.

Cirkulationsplatser är ett vanligt alternativ till vägkorsning med trafiksignal, inte minst där flera vägar möts utanför stadsmiljö. Även i gatumiljö har de under senare decennier blivit vanligare i bland annat Europa och delar av Asien, bland annat med motiv som ökad trafiksäkerhet och självreglerande kösystem.[1]