Kommun

(Omdirigerad från Kommuner)
För mer information om Turf i olika länder, se Turfkartan

En kommun är i Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och Tyskland den minsta geografiska indelningen i spelet Turf. Varje turfzon i dessa länder tillhör både en region och utöver detta även en viss kommun inom regionen. Tabellen nedan listar de länder som är indelade i kommuner.

Artiklar om kommuner är i TurfWiki namngivna genom att använda prefixet Kommun: före namnet, t.ex. Kommun:Göteborg.

Land Antal kommuner
Danmark 98
Finland 312
Island 35
Nederländerna 189
Norge 427
Storbritannien 281
Sverige 290
Tyskland 130

Observera att endast kommuner med minst en zon räknas i detta sammanhanget! Det kan också förekomma att kommuner som inte längre finns i verkligheten på grund av ändringar i den administrativa indelningen ändå finns kvar som egna kommuner i Turf!

Uppdaterad: 2020-08-07