Sand

Sand i Kalabrien

Sand är ett finkornigt (0,06–2 mm) granulärt material från bergarter, vanligen mestadels bestående av kiseldioxid och silikater. Materialet förekommer naturligt på ställen där väder och vind haft lång tid på sig att nöta ner urberget. Sådana platser är exempelvis stränder och öknar.

Turfzoner med sand på tas som regel enklast till fots då underlaget brukar vara besvärligt att cykla på och vanligtvis inte är tillåtet att köra på.