Supporter

Supporter
Supporter.png
Supporterikon.
Information
TypSpelelement
InfördesVersion 0.9.7
KuriosaDu kan donera supporterdagar till andra spelare via hemsidan!

En supporter är en turfare som donerat pengar till Turf-projektet och därmed tilldelats extra funktioner i spelet. En supporter visas ofta i spelet som en spelarikon med en blixtdekal på sig.

Uppkomst[redigera]

Eftersom Turf är gratis att ladda ner och inte heller innehåller annonser, så beror projektets framgång och utveckling på frivilliga donationer och i vissa fall sponsringar av företag. Lösningen för att täcka omkostnader blev inledningsvis att donera pengar direkt till projektet via hemsidan (och därmed som spelare erhålla sällsynta donationsmedaljer), men har sedan november 2013 ersatts av supporter-funktionen.

Funktioner[redigera]

Supportrar får tillgång till följande extrafunktioner i spelet:

  • Wardrobe - tilldelar spelaren en egen personlig garderob där spelaren kan anpassa sin figurs utseende.
  • Seriespelet - mer ingående överblick över ligorna och spelares placeringar i grupperingarna.
  • Statistik - möjlighet att se antal besökta regioner, total mängd övertagningar, antal assisterade övertagningar, omgångsstatistik, sessionsstatistik, erfarenhetspoäng, total turfdistans med mera.
  • Visa unika zoner - en räknare för antalet unika zoner man tagit.
  • Tilldela supporterdagar - funktion som möjliggör för en supporter att skänka supporterdagar till en annan spelare.

De flesta extrafunktioner finns i appen under supporterikonen i huvudmenyn, men kan även nås via hemsidan (tilldela supporterdagar) och Warded (visa unika zoner).

Donationsmedaljer[redigera]

Dessa medaljer delades tidigare ut till donatorer (medaljerna slutade delas ut under 2015 och kan därmed inte längre erhållas):

9.png Donation Hero (tilldelades de spelare som donerat 10 € till Turf-projektet eller mer)
44.png Donation Angel (tilldelades de spelare som donerat 50 € till Turf-projektet eller mer)
43.png Donation God (tilldelades de spelare som donerat 100 € till Turf-projektet eller mer)

Det donerade beloppet ackumulerades på det viset att det angivna beloppet för att erhålla en specifik donationsmedalj avsåg det totala beloppet som spelaren donerat. Det var därmed möjligt att erhålla den högsta medaljen genom att göra flera donationer över tid.