Världsdel

För mer information om Turf i olika länder, se Turf på kartan

En världsdel är en historiskt, kulturellt och fysiskt avgränsad del av jordens yta. Normalt sett delas jorden in i sju världsdelar, varav sex av dessa har turfzoner:

Världsdel Länder med zoner Kommentar
Afrika 41
Antarktis 0 Världsdelen är den enda som saknar zoner.
Asien 45 Vissa av länderna ligger också i Europa.
Europa 46 Vissa av länderna ligger också i Asien.
Nordamerika 23
Oceanien 11
Sydamerika 11

Uppdaterad: 2022-01-26