Vattenfall

Ett vattenfall är en plats där ett vattendrag faller rakt ned. Vattenfall bildas där rinnande vatten ej kunnat erodera ner marken lika mycket överallt, varför ett slags stup bildas på botten. Uppströms och nedströms från detta stup rinner vattnet som vanligt, men över stupet störtar vattnet brant ner.[1]

Sveriges högsta är det 125 meter höga Njupeskär i nordvästra Dalarna.[2]
Här finns zonen Njupeskär.

Sveriges största vattenfall är Tännforsen i Åre kommun i Jämtland, med en total fallhöjd på 37 meter varav en lodrät fallhöjd på 26 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter ger detta en lodrät fallyta på ca 1 560 kvadratmeter.[3]
Här finns zonen TannStream.