Zonförslag

Inledning[redigera]

Det finns olika vägar att gå när man vill föreslå en ny zon: Direkt i appen, via forumet, eller i ett lager i Google Maps.

Direkt i appen[redigera]

Man kan direkt i appen föreslå 3 zoner varje omgång.

  • Tryck på menyknappen nere till höger därefter glödlampan.
  • Rita ut zonens form genom att klicka på kartan (blir det fel tryck 'clear').
  • Tryck på Suggest och ge därefter zonen ett lämpligt namn.

Det finns planer på att utöka zonförslagsverktyget i Android-versionen. [källa behövs]

Via forumet[redigera]

Såväl Android- som iPhone-användare kan använda forumet för att föreslå zoner, exempelvis för att ge mer ingående förslag med bilder.

I ett lager i Google Maps[redigera]

Man kan även lägga förslag på nya zoner i ett lager i Google Maps. Vissa regioner har öppnat upp för att turfare i den regionen kan lägga förslag direkt där, och sedan förslagsvis argumentera för sitt/sina förslag i forumet. Information om hur man gör finns i tråden "Skapa karta med dina zonförslag" på forumet (länk nedan).

En region som har öppnat upp den möjligheten är Uppsala (länk nedan). En klar fördel med det är att då ser man även befintliga zoner, och var andra lagt sina förslag.

Länkar

Allmänna tips om zonförslag[redigera]

För att det ska finnas större chans att din zon blir verklighet, ska ytan på zonen vara ungefär 25x25 meter. Tänk också på att det ska vara minst 200m mellan zonerna.
För varje föreslagen och av zonmakarna färdigställd zon får du ett meddelande där det står att zonen blivit godkänd, alltså att den blivit verklig i appen. Notera att ett sådant meddelande skickas även när en annan zon färdigställs i ditt zonförslags omedelbara närhet.

Att få sina zoner godkända händer inte varje dag. Det kan ta dagar, men det kan också ta år eller aldrig hända. Allt beroende på zonaktivitet i området och om din regions zonmakare gillar förslaget.

Exempel på zonförslag