7500 Unique

7500 Unique.

7500 Unique är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat 7500 olika zoner.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av 10000 Unique

Kriterier

Tidsbegränsning

  • Ingen tidsbegränsning.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded