Zonövertagning

En spelare som genomfört en zontagning.

Zonövertagning (eng. takeover), är en form av zontagning som innebär att en spelare tar över ägandeskapet av en zon från en annan spelare (alternativt en neutral zon) och därmed tilldelas poäng. En zonövertagning karaktäriseras av att zonen byter färg till grön för den spelare som tagit över den, detta är inte fallet för de andra typerna av zontagningar, som assists och återbesök.

Poäng

Zonövertagningar ger den största mängden poäng per tagning av alla zontagningar, med hänsyn till den tidsaspekt som blocktiden medför. Det minsta antal poäng som en zonövertagning kan ge är hela tagningspoängen för zonen plus poäng per timme för hela blocktiden och tagningstiden för medspelaren som tar över zonen efteråt. Detta medför att zonövertagningar som minst ger snäppet mer poäng än assists per tagning, oavsett omständigheterna.