Zontagning

Zontagning eller tagning (eng. take), ej att förväxla med zonövertagning, är ett paraplybegrepp för de olika sätten som en spelare kan ta över en zon på: Assist, zonövertagning och återbesök. Begreppet används ofta i statistiksammanhang, exempelvis på Warded, Frut och Lundkvist.

Beskrivning[redigera]

En zontagning äger rum när en eller flera spelare fysiskt befinner sig inom ett zonområde och tagningstiden löpt ut. Detta kännetecknas av att en zontagningsstapel i användargränssnittet framträder, successivt fylls, och slutligen ersätts av en notifikation om zontagningen när stapeln fyllts helt. Spelaren eller spelarna tilldelas då en viss mängd poäng för zontagningen, beroende på vilken typ av zontagning som varje spelare genomfört. Notifikationsrutan innehåller information om föregående ägare av zonen, zonens värde i poäng, ev. assisterande spelare och zonens nuvarande ägare. Alla zontagningar ger poäng direkt, mängden poäng bestäms av det automatiserade poängsystemet Fairy. Efter en zontagning ägt rum tillämpas en blocktid på den övertagna zonen.

Varianter av zontagningar[redigera]

Zonövertagning[redigera]

En spelare som genomfört en zontagning.

Se huvudartikel: Zonövertagning

En zonövertagning är en form av zontagning där en spelare tar över ägandet av en zon från en annan spelare alternativt en neutral zon. Detta tas i uttryck genom att zonen färgas grön för den spelare som tagit över zonen.

Assist[redigera]

En spelare som genomfört en assisterande zontagning.

Se huvudartikel: Assist

Assist, alternativt assisterande tagning, är en typ av zontagning som sker när flera spelare befinner sig i en zon under en zontagning. En assist genomförs av alla spelare utom den som gör själva zonövertagningen eller återbesöket (alltså tar över zonen först). En assisterande tagning ger alla övertagningspoäng som zonen är värd, oavsett om ett återbesök eller en zonövertagning äger rum. Assisterande tagningar gör inte spelare som utför den till ägare av zonen, så assisterande spelare får därmed inte de poäng per timme som zonen genererar över tid. De får istället möjligheten att göra en zontagning igen när blocktiden löpt ut.

Återbesök[redigera]

Medaljen Revisitor

Se huvudartikel: Återbesök

Återbesök (eng. revisit), är en typ av zontagning som äger rum när en spelare tar över en zon som tidigare ägdes av samma spelare. Ett återbesök skiljer sig från en vanlig zontagning i och med att den bara ger halva mängden tagningspoäng. Ett återbesök på en zon kan endast äga rum var 23:e timme och följs alltid åt av en statisk blocktid på fem minuter.

Kuriosa[redigera]

  • Det är en tradition inom turfgemenskapen att fira milstolpar av mängden totala zontagningar som ägt rum sedan Turfs början. Över 78 miljoner zontagningar har ägt rum världen över i dagsläget (Okt. -20). Källa: Warded
  • Take-X-medaljerna, exempelvis Take-25, inkluderar inte återbesök, trots att zontagningar per definition inkluderar återbesök. Take-medaljerna innefattar enbart assist och zonövertagningar i dagsläget.