Warded

Warded är en tredjepartstjänst utvecklad av användaren Eddyueue som innehåller utökad personlig och allmän statistik från spelomgångarna i Turf.

Uppdatering och underhåll[redigera]

Uppdateringar sker löpande och sidan uppdateras strax efter klockan 03:00 (GMT +1, svensk tid) dagligen.

Inloggning[redigera]

När du går direkt till wardeds hemsida http://warded.se/turf/ kan du klicka på [Log in] som du hittar som ett av alternativen längst upp på sidan. Via detta alternativ så loggar du in via det googlekonto som du har kopplat till ditt turfkonto.

Uppbyggnad av Warded-sidan[redigera]

Om du inte har något googlekonto kopplat till ditt konto kan du logga in på https://turfgame.com/ och sedan klicka på länken till Warded som du finner längst ner till höger på startsidan. Går du denna väg kommer du loggas in automatiskt på http://warded.se/turf/.

Turf[redigera]

Wardeds förstasida innehåller några diagram som visar:


Zones[redigera]

Zonstatistik - klicka för fullstor bild

Här hittar du nästan all information du kan önska om specifika zoner. Under den lilla rubriken "New Zones" kan du också hitta information om de senaste 100 zonerna som lades till i spelet.

Om du väljer en specifik zon, till exempel CentralZone så kan du se följande information:

 • Ett cirkeldiagram som visar vilka som har ägt zonen mest den här omgången.
 • När zonen skapades. (Obs! Detta datum stämmer inte alltid. På de äldsta zonerna har detta datum blivit tokigt på warded)
 • Hur många gånger zonen tagits.
 • Hur många olika turfare zonen tagits av.
 • Nuvarande poäng per timme.
 • Förra omgångens poäng per timme.
 • (Om du är inloggad) Hur många gånger du har tagit zonen.
 • (Om du är inloggad och har tagit zonen) I genomsnitt hur många poäng du har fått per tagning.
 • (Om du är inloggad och har tagit zonen) Hur många poäng du har fått totalt för att du har tagit zonen.
 • Ett diagram över hur många gånger zonen har tagits per timme på dygnet.


Medals[redigera]

Medaljer - klicka för fullstor bild

Här hittar du information om vem och hur många som äger olika medaljer.

Klicka på undermenyn för att välja en medalj, sedan ser du:

 • En kort beskrivning för medaljen.
 • Hur många som har blivit tilldelade medaljen.
 • Hur många unika turfare som blivit tilldelade medaljen (De flesta medaljer går bara att ta en gång).
 • Vilka turfare som blivit tilldelade medaljen och när detta inträffade. (Sorterbart efter datum och alfabetiskt efter användarnamn).


Regions[redigera]

Regions - klicka för fullstor bild
PPH-karta - klicka för fullstor bild


Här hittar du enorma mängder information baserad på de olika regioner som finns.

Informationen som finns på sidan, från vänster till höger i bild (all information är sorterbar enligt A-Ö / Ö-A eller 0-9 / 9-0 om inget annat anges).
Den första raden innehåller information för alla regioner sammanlagt:

 • Om man klickar på denna siffra så får man fram en karta med poäng per timme (pph) för alla [[zoner i den valda regionen.
 • zone distance (km) - Medianavståndet mellan zoner i regionen.
 • # players - Antalet turfare någonsin som har haft den valda regionen som hemregion.
 • # active players - Antalet turfare som har den valda regionen som hemregion och som har tagit minst en zon den nuvarande omgången.
 • # zones per active player - Medelvärdet för antalet zoner i regionen per aktiv turfare (som har tagit minst en zon den nuvarande omgången).
 • # takeovers - Antalet zonövertagningar i den valda regionen den nuvarande omgången.
 • # takeovers / # zone - Medelvärdet för antalet gånger varje zon i regionen har blivit tagen den nuvarande omgången.
 • # takeovers / # active player - Medelvärdet för antalet zonövertagningar per aktiv turfare (som har tagit minst en zon den nuvarande omgången) den nuvarande omgången.
 • M # takeovers / # active player - Medianvärdet för antalet zonövertagningar per aktiv turfare (som har tagit minst en zon den nuvarande omgången) den nuvarande omgången.
 •  % takeovers by tourists - Procent av alla zonövertagningar den nuvarande omgången som har gjorts av turist-turfare (turfare som inte har den valda regionen som hemregion).
 • Region lord - Regionlord för varje region är den turfare som äger flest zon i regionen (ej sorterbar).
 •  % lord dominance - Procent av alla zoner i regionen som regionlorden äger (ej sorterbar).


Toplists[redigera]

Här hittar du ytterligare några diagram som visar:

 • De turfare med mest totalpoäng genom tiderna.
 • De turfare som har rest längst för att ta zoner.
 • De turfare som har samlat ihop flest poäng under en enda omgång.
 • De turfare som har tagit flest zoner under en enda omgång.
 • De turfare som har tagit zoner i flest regioner.
 • De turfare som har tagit flest zoner genom tiderna.
 • De turfare som tog flest zoner igår.
 • De turfare som har tagit zoner från flest unika turfare.
 • De turfare som har förlorat zoner till flest unika turfare.
 • De turfare som har tagit flest assister genom tiderna.
 • De turfare som har assisterat flest olika turfare.
 • De turfare som har tagit flest unika zoner.
 • De turfare som har ägt flest zoner samtidigt.Round History[redigera]

Round History - klicka för fullstor bild

Här hittar du statistik baserad på olika omgångar, sorterbar på enormt många olika sätt:

 • Längst upp står det vilken omgång som är vald, den nuvarande omgången är standardläget för sidan.
 • Rad två visar när omgången börjar och slutar.
 • Rad tre visar hur många poäng som totalt samlats ihop under omgången.
 • Rad fyra visar hur många zonövertagningar som totalt gjorts under omgången.
 • Om du är på den aktuella omgången så visas en undermeny som i standardläget står på "Global". Klickar du på undermenyn kan du välja en specifik region att ta fram information om. Denna menyn visas inte om du är inne på andra omgångar.
 • På den nedre av de två undermenyerna kan du välja en specifik omgång att ta fram information för.
 • Under dessa två menyer finns en rad med olika "Quarters". Här kan man ta fram information för tre sammanslagna månader (ett kvartal), det första kvartalet visar omgång 1, 2 och 3, det andra kvartalet visar omgång 4, 5 och 6 osv.


Sedan kommer två olika tabeller, en till höger och en till vänster.

I den vänstra tabellen hittar du vilka som har varit de 100 bästa turfarna under den valda tidsperioden. Man kan sortera enligt de hundra bästa, eller enligt de hundra sämsta i varje kategori. De kategorier som man kan sortera informationen i är:

 • # takeovers - Antal zonövertagningar.
 • # points - Antal poäng (standard).
 •  % tp - Procent av alla poäng som är övertagningspoäng.
 • # ppt - Medelvärdet för hur många poäng turfaren fick per zonövertagning.
 • Om du är på den aktuella omgången så kan du också se: (# points) - Den förväntade poängsumman turfaren kommer ha vid omgångens slut.


I den högra tabellen ser du vilka de 100 mest tagna zonerna är under den valda tidsperioden.


Beaver History[redigera]

Bäver-statistik - klicka för fullstor bild
Bäver-runda - klicka för fullstor bild

Det finns en viss prestige i att ta 10 zoner på en så kort tid som möjligt, klarar man av detta på under 30 minuter får man medaljen Eager Squirrel. Klarar man av detta på under 20 minuter får man medaljen Eager Beaver. Klarar man detta på en tid under otroliga 15 minuter belönas man med medaljen Eager Weasel. Klarar man detta på en tid under helt galna 10 minuter belönas man med medaljen Eager Ferret.

Här hittar du statistik över de snabbaste bäver-rundorna genom tiderna, sorterbar på en rad olika sätt:

 • På förstasidan ser du de 100 snabbaste bäver-rundorna genom tiderna. Klickar du på en siffra får du fram detaljerad information om just den rundan.
 • Klickar du på den övre av de två undermenyerna kan du välja en region. Då får du fram de 100 snabbaste bäver-rundorna i den valda regionen. Endast rundor med en totaltid på under 20 minuter är "klickbara".
 • I den nedre av de två undermenyerna kan du välja att filtrera fram de snabbaste bäver-rundorna för en viss omgång. Detta kan man göra både för hela världen och för en specifik region. Det går dock inte att klicka fram information om dessa rundor.


När du har klickat på en bäver-runda (Exempel)kommer du få upp ett helt nytt fönster. Det fönstret innehåller följande information:

 • Alla tio zoner och rutten (fågelvägen) mellan dem, utritade på en karta. Du kan förflytta dig och zooma i kartan hur du vill och även välja om du vill se en vanlig karta, en satellitbild eller en hybridkarta.
 • Klickar du på en zon (en av de gröna punkterna) så får du fram följande information:
 • Zonens namn.
 • Hur lång tid efter det att bäver-rundan började som zonen togs.
 • Hur lång tid det tog att ta sig från den förra zonen till den markerade zonen.
 • Vilken den förra zonen var.
 • Avståndet fågelvägen mellan den förra zonen och den markerade zonen.
 • Medelhastigheten turfaren färdades med mellan den förra zonen och den markerade zonen. Observera att detta skiljer sig en del från verkligheten på grund av att den räknar avståndet fågelvägen och att turfaren står stilla i 15-45 sekunder innan hen tar zonen.
 • Under kartan kan du se följande information:
 • Hur länge rundan varade.
 • Hur lång sträcka turfaren förflyttade sig fågelvägen.
 • Genomsnittshastigheten för rundan. Observera att detta skiljer sig en del från verkligheten på grund av att den räknar avståndet fågelvägen och att turfaren står stilla i 15-45 sekunder innan hen tar zonen.
 • Längst ned kan du se en fast satellitbild som visar rutten mellan zonerna.


Sessions[redigera]

Sessions - klicka för fullstor bild
Turf-runda - klicka för fullstor bild

Om du är inloggad så kan du se alla dina turfrundor som du gjort sedan du började turfa. En runda måste bestå av minst fem zontagningar i följd, med mindre än 1 timme mellan varje tagning.
Om man inte är inloggad är denna sida tom. Informationen kan sorteras på följande sätt:

 • Date - När rundan genomfördes,
 • Distance - Hur lång sträcka du förflyttade dig (fågelvägen mellan zonerna).
 • Takeovers - Hur många zoner du tog under rundan.
 • Duration - Hur lång tid rundan varade (tidsmässigt).
 • Points - Hur många poäng rundan gav dig totalt.
 • Speed - Din medelhastighet för hela rundan. Observera att detta skiljer sig en del från verkligheten på grund av att den räknar avståndet fågelvägen och att du står stilla i 15-45 sekunder innan du tar zonen.
 • Accumulating - Om rundan fortfarande (vid 03.00 natten innan) samlar in poäng åt dig, visas som Yes/No (Ja/Nej).


Om du klickar på en runda (Exempel) så kan du se följande information:

 • Alla tagna zoner och rutten (fågelvägen) mellan dem, utritade på en karta. Du kan förflytta dig och zooma i kartan hur du vill och även välja om du vill se en vanlig karta, en satellitbild eller en hybridkarta.
 • Klickar du på en zon (en av de gröna punkterna) så får du fram följande information:
 • Zonens namn.
 • Vem du tog zonen av.
 • När du tog zonen.
 • Vilken den förra zonen var.
 • Avståndet fågelvägen mellan den förra zonen och den markerade zonen.
 • Medelhastigheten du färdades med mellan den förra zonen och den markerade zonen. Observera att detta skiljer sig en del från verkligheten på grund av att den räknar avståndet fågelvägen och att du står stilla i 15-45 sekunder innan du tar zonen.
 • Hur många poäng du samlade ihop genom den markerade zonen efter att du tagit den.
 • Hur många poäng du fick när du tog zonen.


Under kartan står följande information:

 • Session Number - Vilken runda i ordningen detta är för dig.
 • Start Time - När rundan började.
 • End Time - När rundan slutade.
 • Duration - Hur lång tid rundan varade (tidsmässigt).
 • Distance - Hur lång sträcka du förflyttade dig (fågelvägen mellan zonerna).
 • Zones Taken - Hur många zoner du tog under rundan.
 • Average Speed - Din medelhastighet för hela rundan. Observera att detta skiljer sig en del från verkligheten på grund av att den räknar avståndet fågelvägen och att du står stilla i 15-45 sekunder innan du tar zonen.
 • Points accumulated - Hur många poäng du samlat ihop efter att du tagit zonerna.
 • Takepoints - Hur många poäng du fick för att du tog zonerna.
 • Total Points - Hur många poäng rundan gav dig totalt.

Längst ned står det en länk som du kan kopiera och klistra in på någon annan webbsida, så att dina även dina vänner får ta del av din runda.


TvT (Turfer versus Turfer)[redigera]

TvT står för Turfer versus Turfer. När du är inloggad på Warded så kan du se vilka turfare som du har tagit zoner av och vilka turfare som tagit zoner av dig. Du kan se när du först tog en zon från en specifik turfare och när du blev av med en zon till samma eller någon annan turfare. Du kan, till exempel, läsa ut vilken som var den första turfare som du tog en zon från. Som namnet TvT antyder så kan du se hur många zoner du tagit och förlorat till specifika turfare och om du ligger på plus eller minus poängmässigt mot den turfare som du tittar på.

Personlig statistik[redigera]

Personlig information - klicka för fullstor bild
Trainer - klicka för fullstor bild
Unique zones - klicka för fullstor bild
Never taken zones - klicka för fullstor bild

Om du är inloggad och går in under menyn "Logged in as ditt användarnamn" så hittar du mängder av personlig statistik för just ditt turfande, denna sida fylls ständigt på med nya funktioner.


Här kan du hitta information om:

 • När du registrerade dig i spelet.
 • Hur många zonövertagningar (takeovers) du gjort idag, och hur många återbesök (revisits) du gjort de senaste 5 dagarna-
 • Hur många olika turfare du har tagit zoner av.
 • Hur många olika turfare som har tagit zoner av dig.
 • En länk till en lista för hur många dagar i rad du tagit stationszoner i jakten på Trainer.
 • Dagarna fylls på kontinuerligt dag för dag. Listan innehåller 31 dagar för marginal för innevarande dag men det räcker med 30 dagar för medaljen.
 • En länk till en karta som visar hur många gånger du har tagit varje zon. De zoner du inte har tagit syns inte på kartan.
 • Du kan förflytta dig och zooma i kartan hur du vill och även välja om du vill se en vanlig karta, en satellitbild eller en hybridkarta.
 • Ovanför kartan kan man välja om man vill visa kartan för en specifik region eller allt, dvs Globalt, vilket är default.
 • Ovanför kartan står det hur många unika zoner du har tagit - Globalt eller regionalt.
 • Zonmarkörerna har olika färger beroende på hur många gånger du tagit zonen i fråga:
 • 1 tagning - grön färg.
 • 2-10 tagningar - gul färg.
 • 11-20 tagningar - orange färg.
 • 21-50 tagningar - röd färg.
 • 51-∞ tagningar - lila färg.
 • En länk till en karta som visar alla zoner i din hemregion som du aldrig har tagit.
 • Ovanför kartan står det hur många zoner i din hemregion som du aldrig har tagit.
 • Du kan förflytta dig och zooma i kartan hur du vill och även välja om du vill se en vanlig karta, en satellitbild eller en hybridkarta.
 • Ett diagram som visar hur många zonövertagningar du har gjort för varje enskild timme på dygnet.
 • Ett diagram som visar hur många zonövertagningar du har gjort för varje enskild veckodag.