Eager Beaver

Eager Beaver.

Eager Beaver är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat 10 turfzoner inom 20 minuter.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av medaljen Eager Weasel

Kriterier

Tidsbegränsning

  • 20 minuter från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded